Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 519. Теорія ймовірності та математична статистика ->

1. Гулівата І. О., Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей: навч. посіб. — Вінниця: Видавничо- редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. — 208 с. — ISBN 978-966-629-865-5
2. Опіщев В. І. Дослідження операцій: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 136 с..
3. Самойленко М. І. Дослідження операцій: навч. посіб. — Харків : ХНАМГ, 2005. — 176 с. — ISBN 966-695-060-Х
4. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. 1. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 82 c.
5. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. 2. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 86 c.
6. Притула А. В. Емпіричні методи програмної інженерії. Метод. вказівки до виконання лаб.робіт. Ч. ІІІ. Пакети аналізу статистичних даних. — Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. — 58 c.
7. Герич М. С., Синявська О. О. Математична статистика: навч. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2021. — 146 с.
8. Дякон В. М. Моделі і методи теорії прийняття рішень : Підручник. — Київ : АНФ ГРУП, 2013. — 604 с. — ISBN 978-966-97259-3-6
9. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. — Київ : Київський університет, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-439-267-6
10. Васильків І. М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики : навч. посіб. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. — 184 с. — ISBN 978–617–10–0354–5
11. Основы научных исследований (общая теория эксперимента). В 4-х кн. кн.1,3,4 / А. Е. Кононюк. — К.:КНТ, 2011. — 508 с. — ISBN 978-966-373-696-9
12. Астахов В. М., Буланов Г. С. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. — краматорськ : ДДМА, 2009. — 64 с.
13. Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навч.-метод. посібник: У 2-х ч. — Ч. ІІ. Математична статистика. — К.: КНЕУ, 2001. — 336 c. — ISBN 966–574–265–5
14. Найко Д. А., Шевчук О. Ф. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 382 с.
15. Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін O. K. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 424 с. — ISBN 978-966-364-992-4
16. Павлов О. А., Гавриленко О. В., Рибачук Л. В. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2021. — 154 с.
17. Грисенко М. В., Працьовитий М. В., Рижов А. Ю. Теорія ймовірностей: навч. посіб. — К.: ВПЦ "Київський Університет", 2023. — 250 с.
18. Бутко М. П. Теорія прийняття рішень: Підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2015. — 360 с. — ISBN 978-617-673-373-7