Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 83
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 330.101.542. Мікроекономіка ->

1. Баула О. В., Вісина Т. М., Лютак О. М. [та ін.] Економікс. Частина 1: Вступ до економікса. Мікроекономіка: Навч. посіб. — Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2021. — 320 с. — ISBN 978-617-7843-03-9
2. Мікроекономіка – конспект лекцій (КНЕУ). — К.:КНЕУ, 2004. — 107с.
3. Мікроекономіка : навч. посіб. 2005. — 304 с. — ISBN 966-608-508-9
4. Мікроекономіка : підручник. — Київ : КНЕУ, 2011. — 446 [2] с.
5. Петрушенко Ю. М. Мікроекономіка: конспект лекцій. — Суми: Сумський держ. ун-т, 2013. — 207 с.
6. Каменева Н. М., Косич М. В., Александрова О. Ю. Мікроекономіка: навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2022. — 305 с.
7. Нілова Н. М. Мікроекономіка: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. — Суми: Наталуха А. С., 2014. — 172 с. — ISBN 978-966-364-574-2
8. Оверченко В. І. Мікроекономіка: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. — 348 с. — ISBN 978-966-668-373-4
9. Підлісний П. І. Мікроекономіка: навч.-метод. посібник. — Київ: ДЕТУТ, 2014. — 244 с. — ISBN 978-966-2197-65-5
10. Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина І: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2021. — 271 с.
11. Решетило В. П., Ачкасов А. Є., Островський І. А. [та ін.] Мікроекономіка. Тренінг-курс : навч. посібник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 265 с.
12. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с. — ISBN 966-574-457-7
13. Ушкаренко Ю. В., Чмут А. В. Словник основних термінів і понять з мікроекономіки для студентів. — Херсон: вид-во ФОП Вишемирський В. С, 2019. — 35 с. — ISBN 978-617-7783-42-7