Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

1. Яковюк І. Азбука європейської інтеграції : навч.-метод. посіб. — Харків : Аспект +, 2006. — 168 с. — ISBN 966-8498-11-7
2. Чугаєнко Ю. О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет: навч. посіб. — К.: [Нац. акад. упр.], 2011. — 164 с. — ISBN 978-966-8406-63-8
3. Подворна О. Г. Дипломатичний протокол та етикет :навч. посіб. — Острог : Остроз. акад., 2014. — 236 с.
4. Уклад. А. Д. Гулієв. Дипломатичний протокол та етикет: практикум. — Київ : НАУ, 2014. — 96 с.
5. Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття: довідник. — Чернівці: [Б. в.], 2010. — 212 с.
6. Андросова Т. В. Європейська інтеграція: навч.-метод. посіб. — Харків: ХДУХТ, 2012. — 202 с.
7. ЄС у кишені: довідник із європейської інтеграції України. — [?]:[Фонд Кондрада Аденауера], 2009. — 72 с.
8. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. — Київ: [Б. в.], 2015. — 208 с. — ISBN 978-966-2310-29-0
9. Килимник І. І. Інтелектуальна власність та міжнародне право: конспект лекцій. — Харків : ХНАУМГ імені О. М. Бекетова, 2018. — 97 с.
10. Чубарєв В. Л. Мiжнародне економiчне право : підручник. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 368 с. — ISBN 978-966-667-345-2
11. Шумилов В. М. Международное экономическое право: учебник для магистров : [по направлению "Юриспруденция"]. — Москва: Юрайт, 2014. — 612 с. — ISBN 978-5-9916-2930-0
12. Дахно І. І. Міжнародне економічне право: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — Київ : Центр учб. л-ри, 2009. — 304 с. — ISBN 978-966-364-772-2
13. Боярська З. І. Міжнародне комерційне право. — К.: КНЕУ, 2001. — 143с. — ISBN 966–574–342–2
14. Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2006. — 196 с. — ISBN 966-574-812-2
15. Марушева О. Г. Міжнародне право : навч. посіб. — Харків : [б. в.], 2015. — 250 с.
16. Килимник І. І. Міжнародне право: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 64 с.
17. Буроменський М. В. Міжнародне право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 335 с. — ISBN 966-667-174-3
18. уклад. Нестерцова-Собакарь О.В. Міжнародне приватне право: конспект лекцій. — Дніпро : [Б. в.], 2016. — 210 с.
19. Кузьменка С. Г. Міжнародне приватне право: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 316 с. — ISBN 978-611-01-0089-2
20. ред. Гайваронський В. М. Міжнародне приватне право: навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2007. — 368 с. — ISBN 966-667-175-1