Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.: Кусайкіна Н., Цибульник Ю. Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів. — Х.: ВД "Школа", 2011. — 784 с. — ISBN 966-8182-64-2

За ред. Киридон А. М. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. — К. : Державна наукова установа "Ен- циклопедичне видавництво",, 2017. — 312 c. — ISBN 978-617-7015-67-2

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 339. Маркетинг -> 339.1. Маркетинг ->

1. Слободяник АМ., Могилевська О. Ю., Романова Л. В. Digital-маркетинг: теорія і практика: навч. посіб. — Київ: КиМУ, 2022. — 228 с. — ISBN 978-617-651-234-9
2. Автобизнес: техника. Сервис. Запчасти. - В 2-х томах / В. В. Волгин. 2006. — Т.1. — 441с.
3. Укл.: Підкамінь Л.Й. Елементи маркетингу та менеджменту видавничо-поліграфічної справи. Навчальний посібник. — Чернівецький національний університет, 2021. — 136 с.
4. Інтегровані маркетингові комунікації Гл. 11. 2004. — Глава 11. — С.285-305
5. Джей Р., Манвелова Т. Малозатратный маркетинг: переводное издание. — СПб.: Питер, 2003. — 234 с. — ISBN 5-94723-268-5
6. Примак Т. О. Маркетинг. — К.: МАУП, 2004.
7. Іванечко Н., Борисова Т., Процишин Ю. Маркетинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Тернопіль : ЗУНУ, 2021. — 180 с. — ISBN 978-966-654-650-3
8. Цвілий С. М., Кукліна Т. С., Зайцева В. М. Маркетинг в туризмі: Навчальний посібник. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 260 с. — ISBN 978-617-529-370-6
9. Кушнір Т. М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. — 134 с.
10. Балацький Є. О. Маркетинг: навч. посіб. — ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. — 404 с.
11. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. — 362 с. — ISBN 978-966-328-116-2
12. Сенишин О. С., Кривешко О. В. Маркетинг: навч. посіб. — Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. — 347с.
13. Іваненко Л. М., Боєнко О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022. — 362 с.
14. Старостіна А. О., Кравченко В. А., Пригара О. Ю. Маркетинг: навч. посіб. — К.: "НВП "Інтерсервіс", 2018. — 216 с. — ISBN 978-617-696-808-5
15. Храбатин О. І., Тимчик О. А. Маркетинг: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. із спец. "Комерційна діяльність". — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. — 284 с. — ISBN 978-966-668-338-3
16. Кібік О. М., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Одеса, 2020. — 68 с.
17. Губін К. Г. Маркетинг: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. — 93 с.
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. друге, доп. і випр. вид. — К.: КНЕУ, 2001. — 106 c. — ISBN 966—574—227—2
19. Гончарук Я. А. Маркетинг: навчальний посібник у тестах. — К.: КНЕУ, 2004. — 392 с. — ISBN 966-574-566-2
20. Зозульов О. В., Царьова Т. О., Гавриш Ю. О. Маркетинг: навчально-методичний комплекс [Електронний ресурс] : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 298 с.