Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 259
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343.9. Кримінологія. Криміналістика. Інши дисципліни ->

1. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Аналогова і електронна фотографія: історіографія, характеристика, порівняльний аналіз, сфери застосування в юриспруденції : навч. посіб. — Київ : Українська Академія підприємництва, 2009. — 40 с.
2. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.
3. Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.). — Харків : ХНУВС, 2021. — 464 с.
4. Чернєй В. В., Чернявський С. С., Саковський А. А. Інновації в криміналістиці та судовій експертизі [Текст] : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. — 435 c.
5. Тіщенко В. В.,  Подобний О. О. Криміналістика : навч.-метод. посіб. — Одеса : Видавництво "Юридика", 2022. — 236 с.
6. Удовенко Ж. В. Криміналістика: конспект лекцій. — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 320 с. — ISBN 978-617-673-452-9
7. Степанюк Р. Л. Криміналістика: криміналістична техніка. Навч. посіб. — Харків, 2023. — 388 с. — ISBN 978-966-610-266-2
8. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Підручник. — Харків : Право, 2008. — 464 с. — ISBN 978-966-458-067-7
9. Пясковський В. В. Криміналістика: Підручник. — Київ : Центр учбової літератури, 2015. — 544 с. — ISBN 978-617-673-344-7
10. Чаплинський К. О. Криміналістика: Підручник. — Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2017. — 480 с. — ISBN 978-966-383-568-6
11. Волобуєв А. Ф., Даньшин М. В., Іщенко А. В. Криміналістика: підручник. Том 1. — Харків, 2018. — 384 с. — ISBN 978-966-610-231-0
12. Копча В. В., Копча Н. В. Криміналістична техніка, тактика і методика : навч. посіб. — Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2022. — 286 с. — ISBN 978-966-992-735-4
13. Пряхін Є. В. Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних правопорушень : навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 164 с. — ISBN 978-617-511-349-3
14. За заг. ред. Фоміної Т. Г. Кримінальний процес України: у питаннях і відповідях : навч. посіб. — Харків : ХНУВС, 2021. — 300 с. — ISBN 978-966-610-250-1
15. Джужа О. М. Кримінологія. — Київ : Прецедент, 2006. — 264 с. — ISBN 966-520-098-4
16. Бабенко А. М., Бусол О. Ю., Костенко О. М. Кримінологія : підручник. — Харків : Право, 2018. — 416 с. — ISBN 978-966-937-443-1
17. Голіна В. В., Головкін Б. М., Валуйська М. Ю. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник. — Х.: Право, 2014. — 513 с. — ISBN 978-966-458-098-1
18. Березняк В. С., Корогод С. В. Кримінологія: конспект лекцій. — Дніпро, 2019. — 183 с.
19. Корнякова Т. В., Юзікова Н. С. Кримінологія: Навч. посіб. — Дніпропетровськ, 2015. — 100 с.
20. Орловський Б. М. Кримінологія: навч.-метод. посіб. — Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. — 150 с. — ISBN 978-617-689-377-6