Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 128
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Менеджмент та публічне адміністрування. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Aрiйoнчик Я. Я. ШЛЯХИ УДOСКOНAЛEННЯ УПРАВЛІННЯ ФIНAНСOВOЮ ДIЯЛЬНOСТЮ. — Київ: МНТУ, 2021. — 121 с.
2. Веклич А. О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ. — Київ: МНТУ, 2021. — 125 с.
3. Гладковський І. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в сучасних умовах. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
4. Ждан А. В. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
5. Карпенко О. О. КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 153 с.
6. Копочинська Ю. В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. — Київ: МНТУ, 2021. — 114 с.
7. Корява М. Л. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. — Київ: МНТУ, 2021. — 127 с.
8. Маслюк А. І. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ВАТ "Бавовняний комбінат"). — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
9. Новоградська Л. М. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
10. Панібратченко В. В. Формування управлінських рішень в органі виконавчої влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 102 с.
11. Панков О. С. Формування професійних компетентностей державних службовців органів публічної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
12. Попова Л. А. Державна антикорупційна політика:сутність та особливості реалізації в постіндустріальному суспільстві. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
13. Путря І. М. Дослідження механізмів реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 143 с.
14. Радкевич Д. О. Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку. — Київ : МНТУ, 2021. — 135 с.
15. Ребрей К. Є. Діалог як механізм взаємодії громадянського суспільства з органами державної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 87 сю
16. Салій П. С. Дипломна робота з української літератури. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
17. Самісько О. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління фінансовими установами України. — Київ: МНТУ, 2021.
18. Семенчук Т. Б. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
19. Сілецька Т. С. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (за матеріалами ТОВ "ТЕО-ТРЕЙДИНГ", м. Київ). — Київ: МНТУ, 2021. — 119 с.
20. Слесаренко Н. Є. Дослідження механізмів державного регулювання стратегічного розвитку Харківської області. — Київ: МНТУ, 2021. — 116 с.