Міжнародний Науково-технічний Університет

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Василега П. О. Електропостачання: підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2019. — 521 с. — ISBN 978-966-657-743-9

Козлов В. Д., Захарченко В. П., Тачиніна О. М. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник. — К. : НАУ, 2018. — 312 с. — ISBN 978-966-932-088-9

Бойченко С., Пушак А., Топільницький П. Моторні палива: властивості та якість: підручник. — К. : "Центр учбової літератури", 2017. — 324 с. — ISBN 978-617-673-588-5

Осташевський М. О., Юр’єва О. Ю. Електричні машини і трансформатори: навч. посіб. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 452 с. — ISBN 978-617-7541-11-9

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5042
Усього літератури: 12113
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> НАУКОВІ ПРАЦІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ ->

1. Шилін В. П. CASE-технології. Опорний конспект лекцій. — К.: МНТУ, 2007. — 68 c.
2. Khudolei V., Ponomarenko T. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: Monograph. — Prague : OKTAN PRINT, 2019. — 495 p.
3. Коротун Т. М., Гладун С. К. Алгоритми та структури даних. — МНТУ, 2016. — 198 с.
4. Шилін В. П., Слабоспицька О. О. Безпека програм та даних: конспект лекцій. 2015. — 210 c.
5. Калінічева Г. І., Заліток Л. М., Любовець О. М. Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : [кол. моногр.]. — Київ: Фенікс, 2020. — 400 с.
6. Шилін В. П., Коротун Т. М., Слабоспицька О. О. Грід системи та технології: конспект лекцій. — МНТУ, 2015. — 199 c.
7. Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.
8. Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : моногр. — Херсон : Вид-во ФОП Вишемирський В. С., 2019. — 114 с.
9. Худолей В. Ю., Понамаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6
10. Равва Д. П. Емпіричні методи програмної інженерії. 2015. — 162 c.
11. Коротун Т. М., Гладун С. К. Конструювання програмного забезпечення. — МНТУ, 2015. — 140 c.
12. Шилін В. П. Менеджмент проектів програмного забезпечення: електронний конспект лекцій. 2015. — 234 c.
13. Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.
14. Коротун Т. М. Об’єктно-орієнтоване програмування. — МНТУ, 2015. — 345 c.
15. Копочинська Ю. В. Оздоровчі технології осіб з обмеженими можливостями : метод. рек. — Київ : МНТУ, 2020. — 24 с.
16. Коротун Т. М. Основи програмування. — МНТУ, 2016. — 143 с.
17. Коротун Т. М., Гладун С. К. Паралельне програмування: конспект лекцій. 2015. — 200 c.
18. Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.
19. Коротун Т. М. Розширювана мова розмітки XML. — МНТУ, 2015. — 164 c.
20. Антонюк А. О. Теорія алгоритмів. — МНТУ, 2015. — 121 c.