Міжнародний Науково-технічний Університет

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-364-903-0

Ред. Кириченко В. М. Політико-правова система України: курс лекцій: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 204 с. — ISBN 978-617-529-143-6

Семенчук Ю. О. Ділова англійська мова: навч.-метод. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 99 с.

Уклад. Буроменський М. В., Анакіна Т. М., Комарова Т. В. [та ін.] Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу" (відповідно до вимог ECTS). — Харків: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. — 49 с.

Горлач М. І. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. — ISBN 978-966-364-836-1

Книжок у каталозі: 6121
Книжок у електр. бібліотеці: 2001
Усього літератури: 8122
Відвідувачів на сайті: 59
Користувачів у каталозі: 1308

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Социальная медицина: учеб. пособие для высш. учеб. заведений

Автори

Черносвитов Е. В.

Перебуває у підрозділах

616-058 Захворюваність та соціальний стан. Хвороби в залежності від соціального класу. Соціальна медицина

Видавець

Москва: ВЛАДОС

Дата видання

2000

Кількісна характеристика

304 с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Російська

Ключові слова

вирулентность; витальность; долгожители; долголетие; иммунодефицит; история социальной медицины; качество жизни; культура; медикаментозная безопасность; миграция; научно-технический прогресс; общественное здоровье; пенитенциарная социология; пособия для вузов; превентивная медицина; профилактическая медицина; психические эпидемии; психосоматика; психотерапия; резервы личности; резервы человеческого организма; репрессивная медицина; социальная гигиена; социальная медицина; социальная психосоматика; социально-медицинские концепции; социальное здоровье; социальные врачи; социопатии; фармакоэпидемиология; чрезвычайные ситуации

Предметна рубрика

Здравоохранение. Медицинские науки; Социальная гигиена и организация здравоохранения в России и СССР

УДК

616-058

Анотація

Данное издание является первым учебным пособием, освещающим в простой и доступной форме основы социальной медицины.

ISBN

5-691-00542-1

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: