Міжнародний Науково-технічний Університет

Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-364-903-0

Ред. Кириченко В. М. Політико-правова система України: курс лекцій: навч. посіб. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. — 204 с. — ISBN 978-617-529-143-6

Семенчук Ю. О. Ділова англійська мова: навч.-метод. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 99 с.

Уклад. Буроменський М. В., Анакіна Т. М., Комарова Т. В. [та ін.] Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу" (відповідно до вимог ECTS). — Харків: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. — 49 с.

Горлач М. І. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 840 с. — ISBN 978-966-364-836-1

Книжок у каталозі: 6121
Книжок у електр. бібліотеці: 2001
Усього літератури: 8122
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 1308

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Методика и технология работы социального педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стереотип

Автори

Шакурова М. В.

Перебуває у підрозділах

37.013 Загальна теорія виховання та освіти

Видавець

М.: Академия

Дата видання

2004

Кількісна характеристика

272 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Російська

Предметна рубрика

социально-педагогическая работа; содержание; методика; технология; социально-педагогическая работа; семья; личность; социум; социально-педагогическая работа; защита прав ребенка; социальное управление; 74.6я73

УДК

37.013

ISBN

5-7695-1777-8

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: