Міжнародний Науково-технічний Університет

Микитюк П. П. Управління проектами: навч. посіб. — Тернопіль: [Б. в.], 2014. — 270 с. — ISBN 978-966-654-360-1

Битяк Ю. П. Основи публічного адміністрування: посібник. — Харків: Право, 2016. — 128 с. — ISBN 978‑966‑937‑112‑6

Шатило О. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування". — Житомир: ЖДТУ, 2014. — 51 с.

Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 178 с. — ISBN 978-966-613-899-9

Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник. — Київ: Центр учбової літератури, 2014. — 141, [1] с. — ISBN 978-617-673-248-8

Книжок у каталозі: 6121
Книжок у електр. бібліотеці: 1904
Усього літератури: 8025
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1317

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. - № 1-2

Автори

Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.

Співавтори

Нац. акад. наук України; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору

Перебуває у підрозділах

622.27. Видобування нафти і газу
504. Екологія

Видавець

Київ: [б. в.]

Дата видання

2016

Кількісна характеристика

121 с.

Вид документа

Триваюче видання

Мова

Українська

Авторський знак

Е 45

УДК

504; 622

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: