Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми економіки та політичної економії: наук. економ. журн — Дніпро : НМАУ, 2018. — № 1. — 335 с.

Проблеми економіки та політичної економії: наук. економ. журн — Дніпро : НМАУ, 2017. — № 2. — 209 с.

Проблеми економіки та політичної економії: наук. економ. журн — Дніпро : НМАУ, 2017. — № 1. — 207 с.

Проблеми економіки та політичної економії: наук. економ. журн — Дніпро : НМАУ, 2016. — № 2. — 62 с.

Проблеми економіки та політичної економії: наук. економ. журн — Дніпро : НМАУ, 2016. — № 1. — 99 с.

Книжок у каталозі: 6224
Книжок у електр. бібліотеці: 2942
Усього літератури: 9166
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл

Автори

Горлач М. І.

Співавтори

Кремень В. Г.

Перебуває у підрозділах

32. Політика. Політологія

Видавець

К.: Центр учбової літератури

Дата видання

2009

Кількісна характеристика

840 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Підручник

Мова

Українська

Ключові слова

політика; політичні ідеї; політична думка; політична влада; політична система суспільства; законодавча влада; президентська влада; судова влада; політичний процес; людина і політика; соціальна структура суспільства; соціальні інститути; політичні партії; партійні системи; політичні рухи; політичне лідерство; політична свідомість; політична культура; політика і мораль; ідеологія; держава; політичні режими; національна політика; суверенітет; економічна політика; соціокультурний процес; політичне реформування; політика та релігія; політична екологія; міжнародна політика; суспільний прогрес; європейський вибір; політичні конфлікти; тероризм; воєнна політика

Предметна рубрика

Політологія; підручники та посібники для ВНЗ; Кафедра історії України та політології

Авторський знак

Г 67

УДК

32

Анотація

Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюється теорія політичної влади, суб’єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу.

Зміст

Політика - соціальне явище. - C.11-16
Предмет та метод науки про політику. - C.17-30
Становлення та розвиток політичних знань. - C.32-105
Політичні ідеї Стародавнього світу. - C.32-105
Формування політичної думки в Україні. - C.107-145
Політична влада і політична система. Влада - явище суспільного життя. - C.148-182
Законодавча, президентська, виконавча та судова влада в Україні. - C.183-207
Політична система суспільства. - C.209-247
Політичний процес. - C.249-280
Людина і політика. - C.282-307
Соціальна структура суспільства та соціальні інститути. - C.309-323
Політичні партії та партійні системи. Політичні рухи. - C.325-352
Політичне лідерство. - C.353-370
Політична свідомість. Політична культура. - C.372-396
Політика і мораль. - C.398-423
Політика та ідеологія. - C.426-461
Держава і політика. - C.463-497
Політичні режими: суть та типи. - C.499-533
Національна політика і формування суверенної держави. - C.535-557
Економічна політика. - C.560-590
Соціокультурний процес і політичне реформування. - C.591-612
Політика та релігія. - C.614-648
Політична екологія. - C.651-682
Міжнародна політика. Сучасний суспільний прогрес. - C.684-733
Європейський вибір України. - C.735-756
Політичні конфлікти і кризи. - C.758-779
Тероризм - соціально-політичне явище. - C.781-808
Воєнна політика: держава та армія. - C.810-832
Наука про політику: в пошуку і розвитку. - C.834-836

ISBN

978-966-364-836-1

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: