Міжнародний Науково-технічний Університет

Майданник О. О. Конституційне право України. — Київ: Алерта, 2011. — 380 с. — ISBN 978-617-566-025-6

Грін О. Конституційне право зарубіжних країн: альбом схем. — Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А.Е., 2015. — 183 с.

Боняк В. О., Завгородня Ю. С. Конституційне право зарубіжних країн. — Дніпро: ДДУВС, 2016. — 65 с.

Теорія держави і права. — Харків: ТОВ "Майдан", 2018. — 416 с.

Теорія держави і права: конспект лекцій. — Суми: Ініціатива, 2002. — 96 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3677
Усього літератури: 10460
Відвідувачів на сайті: 17
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

І.М. Писаревський. Стратегічний менеджмент

Автори

Писаревський І. М.; Тищенко О. М.; Поколодна М. М.; Петрова Н. Б.

Перебуває у підрозділах

65.012.32. Менеджмент

Видавець

Харків : ХНАМГ

Дата видання

2009

Кількісна характеристика

287 с.

Характер документа

УЧЛ – Підручник

Мова

Українська

Ключові слова

сутність стратегічного управління; його особливості; еволюція теорії стратегічного управління; стратегії підприємства та їх класифікація; основні етапи розробки та реалізації стратегії; формування місії і цілей підприємства; маркетинговий і стратегічний аналіз; аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства; стратегічний потенціал; сутність поняття; класифікація видів; основні підходи діагностики стратегічного потенціалу; планування потенціалу і стратегії; функціональні стратегії та їх синергізм; стратегічне управління національною економікою; стратегічні пріоритети; глобальна стратегія; її сутність та умови доцільності використання; багатонаціональна стратегія; її переваги та недоліки; відмінність багатонаціональної та глобальної стратегії; конкурентоспроможність регіонів; аналіз стратегічного потенціалу регіонів; вибір функціональних стратегій розвитку регіонів; стратегічна сегментація та аналіз стратегічних зон господарювання; концепція базової стратегії; формування стратегічних альтернатив; їх оцінка та вибір стратегії; базові стратегічні підходи щодо обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства; стратегічні зміни в процесі реалізації стратегії; система планів розвитку підприємства; стратегічне планування; стратегічний контроль; коригування стратегії

Опис

Стратегічний менеджмент: Підручник / І.М. Писаревський, О.М.Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова; ред. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 287 с.

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: