Міжнародний Науково-технічний Університет

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України — Київ: [Б. в.], 2018. — № 3. — 189 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 9. — 119 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 8. — 123 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 7. — 177 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 6. — 225 с.

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Автори

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Перебуває у підрозділах

050. Системний аналіз, управління та інформаційні технології

Видавець

Харків : НТУ "ХПІ"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

132 с.

Номер тому

№ 1 (3)

Характер документа

Збірник наукових праць

Мова

Українська
Російська
Англійська

УДК

050

Зміст

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Смідович Л. С. Використання методів статистичного аналізу для виявлення аномалій показників якості послуг
VoIP .3

Павлов А. А., Головченко М. Н. Построение одномерной и многомерной полиномиальной регрессии по
избыточному описанию с использованием активного эксперимента 9

Чала О. В. Модель узагальненого представлення темпоральних знань для задач підтримки управлінських
рішень 14

Чалий С. Ф., Лещинський В. О., Лещинська І. О. Модель пояснення в інтелектуальній інформаційній системі на основі концепції узгодженості знань 19

Ковтуненко А. Р., Яковлева О. В., Любченко В. А., Янголенко O. В. Дослідження сумісного використання математичної морфології та згорткових нейронних мереж для вирішення задачі розпізнавання цінників 24

Ситник Н. Л., Виноградова О. Є., Тягун Т. В., Мазничко А. Б. Класифікація документів страхового фонду
документації України 31

Баранцев А. Ю., Клименко Н. М., Шевченко І. А. Проблемні питання збереження та обробки великих даних для забезпечення обліку та підготовки до експонування електронних фондів архівної установи в публічних електронних мережах 37

УПРАВЛІННЯ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ 43

Куценко А. С., Коваленко С. В. Оптимальное управление ступенчатой трансмиссией транспортных средств 43
Білобородов О. О. Автоматизована система управління сканувальною антенною системою 49

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 54

Sumskii A. A., Litvinova Y. S. Quantitive risk analisys of IT-startups 54

Orlovskyi D. L., Kopp A. M., Kondratiev V. Y. Development of a model and a software solution to support the
analytical dashboards design problem 58

Гапон А. О., Федорченко В. М., Поляков А. О., Воловщиков В. Ю., Гужва В. О. Аналіз методології DevSecOps в процесах розробки програмного забезпечення 68

Orekhov S. V., Маlyhon H. V. Virtual Promotion Knowledge Management Technology 74

МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 79

Гнусов Ю. B., Клімушин П. С., Колісник Т. П., Можаєв М. О. Аналіз систем моделювання мікроконтролерів з додатковими модулями криптографічного захисту інформації 79

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 85

Ульянко А. Л., Дорофеев Ю. И. Обзор методов автоматического распознавания эмоционального состояния человека по изображению 85

Батурін Є. Л., Воловщиков В. Ю., Шапо В. Ф. Інформаційна технологія підсистеми ідентифікації на основі електронних ключів в системах електронного документообігу 89

Sokol V. Y., Bronin S. V., Karnaukh V. E., Bilova M. O. Developing Adaptive Learning Management Application
for Project Team in IT-Industry 97

Ключка Я. О., Шматко О. В. Порівняння технології блокчейн і спрямованого ациклічного графа при
зберіганні і обробці даних в розподіленому реєстрі 106

Malik I. Y., Volovshchykov V. Y., Shapo V. F., Grinchenko M. A. Technology of identifying antipatterns in Android projects written in Kotlin language 117

Zybin V. I., Liutenko I. V. Designing information support for evaluating the quality of embedded software 124

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: