Міжнародний Науково-технічний Університет

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України — Київ: [Б. в.], 2018. — № 3. — 189 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 9. — 119 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 8. — 123 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 7. — 177 с.

Економіка та держава: наук.-практ. журн — Київ: ДКС Центр, 2020. — № 6. — 225 с.

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Сучасні інформаційні системи

Автори

Національний технічний університет " Харківський політехнічний інститут "

Перебуває у підрозділах

050. Сучасні інформаційні системи

Видавець

Харків : НТУ "ХПІ"

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

175 с.

Номер тому

Т. 4, № 2

Вид документа

Журнал

Мова

Українська
Англійська

УДК

050

Зміст

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Байрамов A. A., Maмедов В. M.
Алгоритм виведення висновку на основі результатів
обробки розвідувальних даних (eng.) 5

Гавриленко С. Ю., Челак В. В.,
Горносталь О. А., Вассилев В. А.
Розробка методу ідентифікації стану комп’ютерної
системи з використанням нечіткого
кластерного аналізу (eng.) 8

Главчева Д. М., Яловега В. А.,
Подорожняк А. О., Лукова-Чуйко Н. В.
Порівняння класифікаторів, у застосуванні
до проблеми аналізу знімків біопсії (eng.) 12

Гороховатський В. О., Пономаренко Р. П.
Класифікація зображень на підставі формування
незалежної системи кластерів у складі
структурних описів бази еталонів 17

Мелешко Є. В., Дрєєв О. М., Дрєєва Г. М.
Метод ідентифікації профілів ботів на основі
нейронних мереж у рекомендаційних системах (eng.) 24

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Байрамов А. А., Сабзієв Е. Н., Насібов Я. А.
Моделювання огляду в гірській місцевості в
залежності від кількості систем спостереження (eng.) 29

Гаєвський С. В., Хмелевський С. І., Бойко А. В.,
Мищенко Т. Ю., Тімочко О. О.
Математичні моделі потоку відмов комплектуючих
виробів радіоелектронної системи літака (eng.) 34

Литвиненко Я. В., Лупенко С. А., Ониськів П. А.,
Триснюк В. М., Зозуля А. М.
Математична модель ритмокардіосигналу у вигляді
вектора стаціонарних та стаціонарно пов’язаних
випадкових послідовностей (eng.) 42

Руккас К. М., Жолткевич Г. Г.
Стохастична модель для оцінки CAP-гарантій
для розподілених баз даних (eng.) 47

МЕТОДИ СИНТЕЗУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Александров Є. Є. , Александрова Т. Є. ,
Костяник І. В. , Моргун Я. Ю.
Параметричний синтез нестаціонарної системи
автоматичного керування курсовою
стійкістю автомобіля (eng.) 51

Андрєєв С. М., Жилін В. А.
Геоінформаційна система підтримки прийняття рішень
на базі сховища просторових даних геопорталу 60

Гадецька С. В., Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І.
Спеціалізований програмний калькулятор для оцінки
клінічної інформативності лабораторних тестів 80

Дергачов К. Ю., Краснов Л. О.,
Челядін О. О., Казатинський Р. Е.
Розробка нових методів і засобів підвищення якості
відеоданих в мобільних системах технічного зору (eng.) 85

Касілов О. В., Крамська К. І.
Моделі і метод синтезу агентної
інформаційно-пошукової системи 94

Хома Ю. В., Хома В. В.
Розроблення цифрового еквалайзера для біосенсора
портативного аналізатора біоімпедансу 100

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Василишин В. І., Заремський М. Й.,
Коцюба В. П., Чеховський О. В.
Оцінювання кутових координат джерел
випромінювання методом Root-MUSIC
при попередньому формуванні ортогональних
променів в умовах впливу позасекторного джерела 110

Копашинський С. А., Серпухов О. В., Макогон О. А.,
Каракуркчі Г. В., Клімов О. П., Бабкін Ю. В.
Дослідження впливу оперативно-тактичних
та воєнно-географічних чинників району бойових дій
на функціонування елементів системи відновлення
бронетанкового озброєння та військової техніки (eng.) 117

Кузнєцов О. Л., Карлов В. Д., Коломійцев О. В.,
Садовий К. В., Бєсова О. В.
Вплив статистичних характеристик флуктуацій
початкових фаз радіолокаційного сигналу
на точність вимірювання радіальної швидкості
аеродинамічного об’єкту (eng.) 123

Малєєва О. В., Косенко В. В.,
Давидовський Ю. К., Боєв Д. О.
Аналіз синергії факторів та моделі стратегії злиття
в дослідженні ефективності діяльності
операторів зв’язку (eng.) 130

МЕТОДИ ЗАХИСТУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Пєвнєв В. Я., Войков Ю. В.
Дослідження та прототипирування методів
стеганографії з використанням мозаїки (eng.) 137

Пєвнєв В. Я., Трегуб Ю. В.
Аналіз та дослідження відомих систем оркестрації для
побудування мікросервісної інфраструктури (eng.) 142

ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Краснобаєв В. А., Янко А. С., Тур С. Г.
Метод контрольної перевірки цифрової інформації,
представленої в системі залишкових класів (eng.) 148

Худов Г. В., Тах’ян К. А., Чепурний В. П., Хижняк І. А.,
Романенко К. О., Неводничий А. О., Яковенко О. В.
Оптимізація спільного пошуку та виявлення об’єктів
в технічних системах спостереження (eng.) 156

Горбачов П. Ф., Ву Д. М., Штанько І. І.
Закономірності розподілу швидкості руху
транспортних засобів на міських вулицях 163

Чалий С. Ф., Лещинський В. О., Лещинська І. О.
Багаторівнева персоналізація пояснень
в рекомендаційних системах (eng.) 170

Алфавітний покажчик 176

ISSN

2522-9052

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: