Міжнародний Науково-технічний Університет

Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.

Ожга М. М. Методика навчання 3D проектування майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю. — Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. — 284 с.

Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2018. — СПб : БХВ-Петербург, 2018. — ISBN 978-5-9775-3941-8

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2016. 2016. — ISBN 978-5-9775-3670-7

Книжок у каталозі: 6813
Книжок у електр. бібліотеці: 3998
Усього літератури: 10811
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для СПО

Автори

Михеева Е. В

Співавтори

Титова О. И.

Перебуває у підрозділах

004.382.7. Загальні питання інформатики. Основи роботи на ПК

Видавець

Москва : Издательство Юрайт

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

179 с.

Характер документа

УЧЛ – Лабораторна робота

Мова

Російська

Ключові слова

матричные операции; графика; программирование; вычислительная математика; графическая визуализация вычислений; пакет расширений; mathcad; symbolic; matlab; simulink; Информатика; Информационные технологии; Інформатика; Інформаційні технології

Предметна рубрика

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

Авторський знак

Л12

УДК

004 (075.32)

ББК

32.81я723

Анотація

В пособии в краткой форме изложены практические вопросы по дисциплине информационные технологии, где выделены основные положения по работе в математических пакетах Mathcad и Matlab, а также приложений Simulink и Symbolic Math. По каждой теме представлено большое количество тренировочных задач, включён справочный материал.

ISBN

978-5-534-07791-9

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: