Міжнародний Науково-технічний Університет

Левус Є. В., Мельник Н. Б. Вступ до інженерії програмного забезпечення: навч. посіб. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — 280 с.

Ожга М. М. Методика навчання 3D проектування майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю. — Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. — 284 с.

Мислович М. В., Кромпляс Б. А. Основи програмної інжинерії : навч. посіб. 2017. — 423 с.

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2018. — СПб : БХВ-Петербург, 2018. — ISBN 978-5-9775-3941-8

Горелик А. Г. Самоучитель 3ds Max 2016. 2016. — ISBN 978-5-9775-3670-7

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 3998
Усього літератури: 10813
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Основы информационной безопасности : учебное пособие

Автори

Вострецова Е. В.

Перебуває у підрозділах

004.492. Захист інформації. Комп’ютерна безпека

Видавець

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

204 с.

Характер документа

УЧЛ – Навчальний посібник

Мова

Російська

Ключові слова

основные понятия теории информационной безопасности; информация как объект защиты; угрозы информационной безопасности; построение систем защиты от угрозы нарушения конфиденциальности; построение систем защиты от угрозы нарушения целостности информации и отказа доступа; политика и модели безопасности обзор международных стандартов информационной безопасности; информационные войны и информационное противоборство

Предметна рубрика

Информатика; Информационная безопасность; Інформатика; Інформаційні технології; Методи та засоби захисту інформації

Авторський знак

В78

УДК

004.056.5(075.8)

ББК

32.972.53я73

Анотація

В пособии рассмотрены свойства информации как объекта защиты, определены закономерности создания защищённых информационных систем, раскрыты принципы обеспечения информационной безопасности государства, уделено внимание информационным войнам и информационно- му противоборству. Дан краткий анализ моделей и политики безопасности (разграничения доступа), а также международных стандартов в области информационной безопасности.

ISBN

978-5-7996-2677-8

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: