Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 91
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн

Автори

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Перебуває у підрозділах

050. Публічне управління і адміністрування в Україні

Видавець

Одеса : [Б. в.]

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

138 с.

Номер тому

№ 12

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська
Англійська

Предметна рубрика

Публічне управління

УДК

351

Зміст

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Kovalchuk A.V.
DECENTRALIZING REVENUE IN THE CONTEXT OF FISCAL DECENTRALIZATION:
CHALLENGES, AND PROSPECTS IN UKRAINE 7
Панасенко Є.О.
МУЛЬТИЛІНГВІЗМ ЯК НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА У ФОКУСІ
ПУБЛІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ: ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 11
Подп’ятнікова А.Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ 18
Пугач В.Г.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ПОГЛЯД ІЗ БРЮССЕЛЮ 22

СЕКЦІЯ 2
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Грень Л.М.
СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СИСТЕМИ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ НА ДЕРЖАВНОМУ
ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 26
Ільєнко А.С.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ 34
Кравчук О.В.
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОЇ УНІФІКАЦІЇ ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК ВІДПОВІДНО
ДО ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 38
Любчук О.К., Сахно С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РИНКУ КВАЛІФІКАЦІЙ 41
Марухленко О.В.
РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 45
Науменко А.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ АГРАРНОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ 51
Савіна Т.В.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
КЕРІВНИХ КАДРІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 55
Cавка І.І.
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ 63
Сапіга В.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ГАРАНТІЙ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 69
Сизоненко О.В.
СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНДИКАТОР
ЇХНЬОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 75
Чечель О.М.
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 82
СЕКЦІЯ 3
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Борозенець М.І.
ЗАСАДНИЧІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МІСЬКОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 88
Веремейчик В.П.
ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ЛІДЕРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА
У ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ 93
Костенюк Н.І.
ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ
ОРГАНАМИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 98

СЕКЦІЯ 4
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Капелюшний С.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ БАГАТОРІВНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ СЕРЖАНТСЬКОГО
ТА СТАРШИНСЬКОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 104
Ковальов І.В., Росляков О.В.
МЕТОДИКА СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УГРУПОВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ
ПІД ЧАС ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 110
Кукін І.В.
ОКРЕМІ ПІДХОДИ ЩОДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ
ДЕРЖАВНИХ ПРАВООХОРОННИХ ПОСЛУГ 116
Морохов О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ 122
Харченко С.О.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ОРГАНУ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 126
Шерстюк А.Д., Халеп В.В., Малахов В.В.
МОНІТОРИНГ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ В ІНТЕРЕСАХ ОХОРОНИ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ГВАРДІЄЮ УКРАЇНИ 131
НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ 136

ISSN

2663-5240 (print)
2663-5259 (online)

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: