Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 128
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн

Автори

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Перебуває у підрозділах

050. Публічне управління і адміністрування в Україні

Видавець

Одеса : [Б. в.]

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

136 с.

Номер тому

№ 13

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління

Анотація

СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Гоцул І.Є. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ 9 Литвинова Л.В. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР 14 СЕКЦІЯ 2 МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Боденчук Л.Б., Каплієнко М.В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 19 Валід Камаль Абдель Салам Атіа ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 23 Коновал В.О. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА СОЦІАЛЬНУ РЕАЛЬНІСТЬ 28 Котляр Л.І. ВПЛИВ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ НА ПРОЯВИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 34 Крихтіна Ю.О., Громова О.В., Брехаря А.К. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ 39 Леоненко Н.А. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ СФЕРИ ТУРИЗМУ 46 Лукін С.Ю. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТА 50 Любчук О.К., Ярченко Ю.В., Сахно С.В. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 55 Марухленко О.В. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ 59 Неділько А.І. ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 65 Павлій Н.І. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 69 Семенцова О.В., Кучкова С.О., Мироненко Т.А. АСПЕКТИ ПРОЯВУ ВПЛИВУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 73 Сєркова Н.А. МЕХАНIЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВIТИ НА РЕГIОНАЛЬНОМУ РIВНI 77 СЕКЦІЯ 3 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА Галушка В.Ю. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ З ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ 84 Дикань О.В., Яровенко В.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ В ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 89 Качан Я.В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС СИСТЕМНИХ РЕФОРМ 94 Шупта І.М., Стеблівський В.О. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 99 СЕКЦІЯ 4 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ Бойко О.П. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У МІСЦЕВИХ РАДАХ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО МІСЦЕВІ ВИБОРИ" 105 Назаренко Д.Л. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ АДВОКАСІ В УПРАВЛІННІ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ 109 СЕКЦІЯ 5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ Голубок М.Г. МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ ПРАВОПОРУШНИКА ПІД ЧАС ПРОНИКНЕННЯ НА ОБ’ЄКТ, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ 117 Кукін І.В. ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ 122

ISSN

2663-5240 (print)
2663-5259 (online)

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: