Міжнародний Науково-технічний Університет

Коротун Т. М. Програма преддипломної практики. — Київ : МНТУ, 2017. — 21 с.

Методичні рекомендації щодо підготовки захисту магістерських випускних робіт студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". — Київ : МНТУ, 2017. — 17 с.

уклад.: Тульчинський Р. В. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних магістерських робіт освітнього ступеня "магістр" галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". — Київ : МНТУ, 2019. — 44 с.

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт з дисципліни "Менеджмент" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання. — Київ : МНТУ, 2020. — 29 с.

Наторіна А. О. Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики та підготовки звіту для студентів спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". — Київ : МНТУ, 2020. — 16 с.

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 116
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Публічне управління і адміністрування в Україні : наук. журн

Автори

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій

Перебуває у підрозділах

050. Публічне управління і адміністрування в Україні

Видавець

Одеса : Видавничий дім "Гельветика"

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

108 с.

Номер тому

№ 14

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління

УДК

351

Зміст

СЕКЦІЯ 1
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Бойко О.П.
ТЕРМІН "ОКРУГ" У КОНТЕКСТІ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 7
Місюкевич Л.О.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ
У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ 11
Яровой Т.С.
РОЛЬ ЛОБІЗМУ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ:
БУРЕМНІ ДЕВ’ЯНОСТІ, АБО "ПЕРША ДЕСЯТИРІЧКА" 16

СЕКЦІЯ 2
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Барановський М.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУІВ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 23
Безена І.М.
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: РЕГІОНАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 29
Brychko A.M.
IMPROVING PUBLIC MANAGEMENT AS ONE OF THE WAYS
OF REFORM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 34
Галунець Н.І., Сандул Є.С., Бичков В.А.
ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 38
Дурман М.О.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 43
Дурман О.Л.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 48
Клюцевський В.І.
ПРОЯВИ УПРАВЛІНСЬКИХ РИЗИКІВ У СФЕРІ
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 54
Коваленко О.О.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В МЕЖАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я 59
Леоненко Н.А.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МЕЖАХ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 63
Самойленко Т.Г.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 67
Хмиров І.М.
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ 72

СЕКЦІЯ 3
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Матвєєв П.М., Мосумова Айнура Кярам Кізі
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 76

СЕКЦІЯ 4
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Домарацький М.Б.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ КРИТИЧНО ВАЖЛИВИХ ОБ’ЄКТІВ
НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ 82
Козаченко Ю.П.
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ 86
Кривошей В.М.
ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 93
Серьогіна Н.О.
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 98
Волотко Е.В.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 103
НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ 107

ISSN

2663-5240 (print)
2663-5259 (online)

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: