Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


 

Повна інформація про літературу

Назва

Інтернаука. Серія "Юридичні науки" : міжнар. наук. журн

Автори

Київський кооперативний інститут бізнесу і права; Приватна установа "Науково‐дослідний інститут публічного права"; Громадська організація "Міжнародна академія освіти і науки"; Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Рада України".

Перебуває у підрозділах

050. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія "Юридичні науки"

Видавець

Київ : Видавничий дім "Інтернаука"

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

139 с.

Номер тому

№ 8 (22)

Вид документа

Журнал
Триваюче видання

Мова

Українська

Предметна рубрика

Публічне управління; Право

Авторський знак

М-43

УДК

34

ББК

67

Зміст

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Буряк Ярослав Ярославович
ДОКТРИНА ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ ФРАНЦІЇ ....................... 9
Корнійко Станіслав Миколайович
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО‐ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ .................. 14
Кубаєнко Андрій Володимирович
ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)........ 21
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
Бедратий Юрій Вячеславович
ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СВІТЛІ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ....................................................................................... 30
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Авраменко Світлана Михайлівна
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ЗА ФАКТОМ ВЧИНЕННЯ РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ...................................................................................... 38
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Глобенко Геннадій Іванович
ДО ПИТАНЬ НЕДОПУСТИМОСТІ РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ............................................................................................................. 43
Повзик Євген Вікторович
УГОДА ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ........................................................................................................... 49
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Желєзко Алла Миколаївна
ІСТОРИКО‐ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАРОДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НОРМ
ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ......................... 55
Петренко Юлія Володимирівна
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В СФЕРІ ОБОРОНИ ............................... 62
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ
Бусакевич Антон В’ячеславович, Стець Олег Миколайович, Барабаш Наталя Олександрівна
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОКОСТУ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ............................................................................................ 78
Некига Светлана Николаевна
КОМПРОМИСС В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ. УГОЛОВНО‐ПРАВОВОЙ КОМПРОМИСС....................... 83
Теліженко Людмила Вікторівна, Наумов Артем Сергійович
УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКО‐ПРАВОВА ДУМКА ПРО РОЛЬ СЕРЦЯ..................................... 93
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Найда Інна Володимирівна
НОРМАТИВНО‐ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ............ 99
Шлапко Тетяна Вікторівна, Бондаренко Максим Олександрович, Цирулик Станіслав Сергійович
СВІТОВІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ............................................................ 106
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Канарик Юлія Сергіївна, Мазій Віталій Сергійович
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ АТЕСТАЦІЇ ПАТЕНТНИХ ПОВІРЕНИХ В УКРАЇНІ...114
Паніна Юлія Сергіївна
МІЖНАРОДНО‐ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...................................................................... 119
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Коновалова Надія Тарасівна
СУТНІСТЬ І ЗМІСТОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОНЯТТЯ "НЕПОВАГА ДО СУДУ (СУДДІ)": ТЕОРЕТИКО‐ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ............................................................ 128

ISSN

2520-2308

Для перегляду посилань на літературу, необхідно вказати пароль.
Дізнатись пароль

Пароль: