Міжнародний Науково-технічний Університет

Книжок у каталозі: 6822
Книжок у електр. бібліотеці: 4230
Усього літератури: 11052
Відвідувачів на сайті: 6
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Правила користування бібліотекою

1. Читачі, їх права, обов`язки і відповідальність.

а) Студенти,  викладачі, співробітники мають право безкоштовно користуватися основними видами  бібліотечно-інформаційних послуг, що надаються бібліотекою:

  • отримувати повну  інформацію про склад фондів бібліотеки;
  • отримувати з фонду  бібліотеки для тимчасового користування на абонементі, в читальному залі  літературу, неопубліковані документи або їх копії;
  • отримувати  консультативну допомогу в пошуку та вибору джерел інформації;
  • продовжувати  терміни користування документами та інформацією в установленому порядку;

б) Читачі зобов`язані:

  • дбайливо ставитися  до книг та інших творів друку, отриманих з фондів бібліотеки;
  • повертати їх у  встановлені терміни;
  • не виносити їх з  приміщень бібліотеки, якщо вони не зареєстровані в читацьких формулярах, або  інших облікових документах;
  • не робити в них  позначки, підкреслення, не виривати і не загинати сторінки;
  • не порушувати  розстановку в фондах відкритого доступу.

в) При отриманні  літератури читачі повинні ретельно переглянути кожне видання і у випадку  виявлення якихось дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зробить на  книзі відповідні помітки. В  іншому разі відповідальність за псування книг несе читач, який користувався  виданням останнім.

г) При вибутті, або  оформленні академічної відпустки читачі зобов`язані повернути до бібліотеки всі  видання, що за ними числяться.

д) Читачі зобов`язані  дотримуватися правил користування бібліотекою. Читачі,  які порушили, або заподіяли бібліотеці збиток компенсують його в розмірі,  встановленому правилами користування бібліотекою, а також несуть іншу  відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством.

е) Читачі,  відповідальні за втрату, або пошкодження видань, зобов`язані замінити їх такими  ж виданнями, або копіями, визнаними бібліотекою рівноцінними, а при  неможливості заміни - відшкодувати реальну ринкову вартість, відповідно до  своєчасно проведеної переоцінкою фондів, шляхом добровільного внеску зазначеної  суми.


2. Порядок запису читачів до  бібліотеки

а) Для запису в  бібліотеку читач зобов`язаний пред`явити студентський квиток. На  цій підставі бібліотекар заповнює читацький формуляр та інші облікові  документи.

б) На студентів нового  набору читацькі формуляри можуть заповнюватися на підставі наказу про  зарахування.

в) При запису до  бібліотеки читач повинен ознайомитися з правилами користування і підтвердити  зобов`язання про їх виконання своїм підписом в читацькому формулярі.

 

3. Правила користування абонементом

а) Навчальна, навчально-методична  та наукова література видається на десять днів у кількості п`яти екземплярів.

б) Читачі можуть  продовжити термін користування виданою літературою, якщо на них немає попиту з  боку інших читачів.

в) Як правило, не  підлягають видачі на дім: поточна періодика, словники, енциклопедії, останній,  або єдиний примірник видання, що зберігається у фонді. У  разі потреби їх видачі, читач залишає в заставу свої документи, або грошову  заставу, величина якого залежить від цінності видання.

г) На старших курсах  для написання випускної кваліфікаційної роботи література, яка видається додому  відається під заставу, сума якої залежить від цінності видань.


 4. Правила поведінки в бібліотеці

 Заходячи і виходячи  з бібліотеки акуратно прикривати за  собою двері;
 У зоні обслуговування поводити себе тихо, у разі виклику мобільного  телефону виходити для переговорів за двері;
 При обслуговуванні  бібліотекарем чітко артикулювати свої прізвище та місце навчання, до замовлення  необхідних видань не лінуватися уточнити автора і назву підручника, при груповому  обслуговуванні визначатися з кількістю необхідних для групи примірників  заздалегідь.
 
  
 Студенти, які не дотримуються правила  користування бібліотекою, можуть бути позбавлені права користування бібліотекою  на термін від одного до шести місяців.