Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2795
Усього літератури: 8937
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1258

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Система банківського менеджменту: навч. посібник

Автори

Любунь О. С.; Грушко М. П.

Співавтори

Головко А. Т.; Грушко В. І.; Денисенко М. П.; Домрачев В. М.

Перебуває у підрозділах

336.71. Банки. Банківська справа

Видавець

Київ: ІНКОС

Дата видання

2004

Кількісна характеристика

480 с.

Вид документа

Однотомне видання

Мова

Українська

Ключові слова

фінансовий менеджмент; финансовый менеджмент; національний банк україни; национальный банк украины; монетарна політика; монетарная политика; кредитні відносини; кредитные отношения; міжбанківські розрахунки; межбанковские расчёты; кредитування; кредитование; упрвління банківськими ризиками; управление банковскими рисками; інноваційна діяльнысть; инновационная деятельность; платіжні системи; платежные системы; банківські платіжні картки; банковские платёжные карточки; банківський нагляд; банковский надзор; система електронних платежів

Предметна рубрика

Банківський менеджмент; Навчальні видання для вищої школи

Авторський знак

С 39

УДК

336.71

Анотація

Особливості менеджменту у банківській сфері та організація банківської системи.

У наявності примірників

1

ISBN

966-8347-08-0