Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч

Автори

Бутко М. П.

Перебуває у підрозділах

332. Регіональна та територіальна структура економіки

Видавець

Київ : Центр учбової літератури

Дата видання

2020

Кількісна характеристика

432 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

УЧЛ – Підручник

Мова

Українська

Ключові слова

регіональна економіка; продуктивні сили; стратегія розвитку; ресурсний потенціал; економічне районування україни; модернізація процесів у господарському комплексі україни; міжгосподарські зв’язки; зовнішньоекономічна діяльність; аспекти сталого розвитку; інформатизація та її вплив

Предметна рубрика

Регіональна економіка; Публічне управління; Публічне адміністрування

Авторський знак

332.1 (075.8)

УДК

332.1 (075.8)

Анотація

Розкрито науково-методичні основи та практичні аспекти розвитку регіональної економіки в модернізаційному вимірі на основі накопиченого досвіду та сучасного фактичного матеріалу. Представлені ілюстраційні матеріали: діаграми, таблиці, рисунки.

У наявності примірників

20

ISBN

978-611-01-2075-3