Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія

Автори

Тульчицький Р. В.

Перебуває у підрозділах

332. Регіональна та територіальна структура економіки

Видавець

Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С."

Дата видання

2018

Кількісна характеристика

404 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

теоретичні засади становлення та розвитку регіональних суспільних систем; методичні підходи до оцінки ступеню досконалості впливу інституціонального та управлінського середовища регіональних суспільних систем; тенденції і динаміка стану регіональних суспільних систем україни у трансформаційний період; розробка та дослідно-експериментальна апробація методичного підходу до оцінки впливу державної регіональної політики на модернізаційний стан просторових господарських систем

УДК

330.3:338.49

Анотація

У монографії досліджено теоретичні підходи щодо становлення і розвитку регіональних суспільних систем. Обґрунтовано методологічні засади становлення нового регіоналізму. Удосконалено методичні підходи до оцінки соціально-економічного розвитку регіонів в умовах становлення нового регіоналізму. Проаналізовано тенденції і динаміку стану регіональних суспільних систем України у трансформаційний період. Запропоновано модернізаційні детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні в умовах посилення процесів євроінтеграції.

У наявності примірників

0