Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр

Автори

Микитенко В. В.; Порохнявий Ю. Б.; Микитенко Д. О.; Шкарлет С. М.; Рогов П. Д.; Худолей В. Ю.; Крейдич І. М.; Лицур І. М.; Гаркуша А. О.; Ільчук Л. І.; Корнєєв В. В.; Шелудько Н. М.; та ін.

Перебуває у підрозділах

338.2. Економічна політика

Видавець

Чернігів : ЧНТУ

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

770 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

людина в системі соціуму у контексті історичних та дослідницьких підходів; людина - суспільство – держава: особливості взаємозв’язку та взаємодії; здобутки та втрати: проблеми незалежної україни....... 150; перешкоди на шляху переформатування соціально-економічного простору україни; детермінанти трансформації соціально-економічних вимірів та перспективи забезпечення збалансованого розвитку державного утворення; перспективні напрями соціально-економічного відродження держави в ресурсних обмеженнях при нарощенні загроз і ризиків сталому розвитк; практичні рекомендації щодо елімінування реальних загроз сталому розвитку держав

Авторський знак

Н 44

УДК

338.27:519.71:330.46

Анотація

Монографію присвячено системному аналізу можливостей еволюційного розвитку національної соціально-економічної системи, забезпечення стійкості і надійності функціонування та цілеспрямування її динаміки до перспективних кутів соціально-економічного, технологічного і суспільного відродження в ресурсних обмеженнях при постійному нарощенні суспільно-політичних і військово-економічних загроз українському державотворенню.

У наявності примірників

0

ISBN

978-617-7571-46-8