Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


 

Повна інформація про літературу

Назва

Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч

Автори

Худолей В. Ю.; Пономаренко Т. В.; Кісілюк Е. М.

Перебуває у підрозділах

338.2. Економічна політика

Видавець

Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О.

Дата видання

2019

Кількісна характеристика

300 с.

Вид документа

Однотомне видання

Характер документа

Монографія

Мова

Українська

Ключові слова

зміст економічної безпеки сталого розвитку; правове забезпечення економічної безпеки україни в період інтеграційних процесів; економічна безпека держави україна та українського суспільства в період четвертої індустріальної революції

Авторський знак

П 56

УДК

338.22

ББК

65.9(4Укр) Я72

Анотація

В підручнику розглянуто комплекс питань, присвячених побудові системи економічної безпеки національного рівня в умовах інтенсивного розгортання четвертої промислової революції та переходу до шостого технологічного укладу. Проаналізовано основні нормативні документи, якими регулюються питання економічної безпеки. Розглянуто методичні основи аналізу та управління економічною безпекою, підходи до оцінки її стану, систему індикаторів, їх порогові значення, можливі механізми вдосконалення системи. Узагальнений теоретичний і статистичний матеріал є інформаційним підґрунтям для розуміння стратегії економічного розвитку країни.

У наявності примірників

0

ISBN

978-617-7553-84-6