Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.111. Англійська мова ->

341. Методична розробка з позалекційного читання для старших курсів факультетів романо-германської філології університетів/ Г.О.Герасименко, С.І.Киселева, ін. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1972. — 68с.
342. Англо-русский словарь/ Под ред.И.Н. Иванченко. — Киев, АППП, 1992. — 240 c.
343. Вебстерське видання синонімів, антонімів та омонімів. — Нью-Йорк, 1996. — 192 c.
344. Англо-російський словник. — Оксфорд - Москва, 1999. — 734 c. — ISBN 5-8398-0018-2
345. Словаоь английской этимологии. — Оксфорд, 1994. — 1025 c.
346. Англійська для економістів і бізнесменів:Підручник/ За ред.В.К.Шпака : Підручник. — К.:Вища школа, 2007. — 223 c. — ISBN 978-966-642-375-Х
347. Англ.мова:Зразки відповідей на питання екзам.білетів:9 кл./Упор.І.Бойченко. — К.: Навч.центр, 2000. — 64 с. — ISBN 966-7623-26-2
348. Англ.мова:Зразки відповідей на питання екзам.біл.:9 кл./ Упор.І.Бойченко. — К.: Навч.центр "Школа": Каннон, 2000. — 64 с. — ISBN 966-7623-26-2
349. Англ.мова:зразки відповідей на пит. екзам.білетів:9 кл./Упор.І.Бойченко. — К.: Навч.центр, 2000. — 64 с. — ISBN 966-7623-26-2
350. Русско-английский политехнич. словарь/Под.ред.Б.В.Кузнецова. — М.: Русский язык,, 1980. — 723 c.
351. Англо-русский политехнич. словарь/ Под общ. ред. А.Е. Чернухина. — Москва, Физматгиз, 1962. — 664 c.
352. Англо-русский словарь глагол.словосочетаний /Под ред.Э.М. Медниковой. — М.:Русский язык, 1986. — 640 c.
353. Дополнение к Большому англо-русскому словарю /Под рук.И.Р. Гальперина. — М.: Русский язык,, 1980. — 432 c.
354. Основи перекладу:граматичні та лексичні аспекти:Навч.посіб./За ред. В.К.Шпака. — К.:Знання, 2005. — 310 c. — ISBN 966-346-023-7
355. Древо познания- The Tree of Knowledge /Предисловие и комментарии Е.В.Гвоздковой.-На англ.языке. — М.:Айрис-пресс, 2002. — 352 с.,ил. — ISBN 5-8112-0061-7
356. The Cambridge English Coorse: Student’s book 2. — Great Britan : Cambridge University Press, 1996. — 159 p. — ISBN 052128984 X