Міжнародний Науково-технічний Університет

Грибан В. Г. Валеологія: навч. посіб. — Київ: Центр навч. л-ри, 2005. — 256 с. — ISBN 966-364-089-8

Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения /Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2005. — 248 с. — ISBN 5-9693-0039-Х

Королькова Е. М. Реструктуризация предприятий: учеб. пособ. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. — 80 с. — ISBN 5-8265-0608-3

Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. [та ін.] Муніципальне право України: підручник. — Київ : Правова єдність, 2009. — 720 с. — ISBN 978-966-364-897-2

Кілічава Т. М. Цивільне процесуальне право: навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2007. — 352 с. — ISBN 966-364-383-8

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1812
Усього літератури: 7693
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1027

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу


Структура бібліотеки ->