Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.

Онопрієнко О. В. Особливості фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2018. — 116 с.

Олексієнко Я. І., Гунько П. М. Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. — Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2018. — 260 с.

Байдюк М. Ю., Галан Я. П., Молдован А. Д. Легка атлетика з методикою викладання: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 184 с. — ISBN 978-966-423-786-1

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 88
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 657. Бухгалтерський облік і аудит -> 657.4. Управлінський облік ->

1. Атамас П. Й. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК. Навчальний посібник. 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 440 c. — ISBN 978-966-364-769-2
2. Бурденко І. М., Гольцова С. М., Макаренко І. О. [та ін.] Основи бухгалтерського обліку: навч. посіб. — Суми : Видавництво "Винниченко М.Д.", 2016. — 266 с. — ISBN 978-966-1569-26-2
3. Управлінський облік. — Дніпро: НМетАУ, 2017. — 198 с.
4. Власова О. Є. Бухгалтерський та управлінський облік: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 114 с.
5. Голов С. Ф. Управлінський облік. — Київ : Лібра, 2006. — 704 с. — ISBN 966-7035-53-0
6. Дергачова В. В. Облік у зарубіжних країнах: навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2011. — 257 с.
7. Задорожний М. В., Омецінська І. Я., Богуцька Л. Т. Управлінський облік: приклади, задачі, тести : навч. посіб. — Тернопіль : ВПЦ "Університетська думка", 2020. — 211 с. — ISBN 978-966-654-615-2
8. Лень В. С. Управлінський облік. — Чернігів: ЧДТУ, 2002. — 153 с. — ISBN 966-7496-02-3
9. Управлінський облік. — Київ :Центр учбової літератири, 2012. — 296 с.
10. Пилипів Н. І., Максимів Ю. В., П’ятничук І. Д. Управлінський облік : навчально-методичний посібник. — Івано-Франківськ, 2018. — 380 с. — ISBN 978-966-640-491-9
11. Плаксієнка В. Я. Управлінський облік : навч. посіб. — Полтава : ПП "Астрая", 2018. — 250 с. — ISBN 978-617-7669-04-2
12. Шевців Л. Ю. Управлінський облік: опорний конспект. — Львів, 2014. — 92 с.