Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 168.522. Культурологія (методологія) ->

1. Букач В. М. Історія української культури. Посібник. — Одеса: ПНПУ, 2021. — 120 с.
2. Вечірко Р. М., Семашко О. М., Олефіренко В. В. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2003. — 367 c. — ISBN 966–574–439–9
3. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. — 406 с.
4. Власов В. С. Історія української культури від середньовіччя до початку новітньої доби:навч. посіб. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-644-276-8
5. Дмитренко В. А., Дмитренко В. І. Історія української культури: навч.-метод. посіб. — Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. — 136 с.
6. За ред.Тюрменко І. І. Культурологія: теорія та історія культури. Навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 370 с. — ISBN 978-611-01-0000-7
7. Зінько О. В., Зінько Ю. А. Нариси історії української культури. Навч. посіб. — Вінниця, ТОВ "Нілан-ЛТД", 2012. — 246 с.
8. Клековкін О. Ю. Мистецтво: Методологія дослідження: Методичний посібник. — К.: Фенікс, 2017. — 144 с. — ISBN 978-966-7289-44-8
9. Крижановська Н. Є., Нефьодов Д. В. Історія української культури: навч.-метод. посіб. — Херсон: Грінь Д.С., 2015. — 200 с. — ISBN 978-617-7243-59-4
10. Левчук Л. Т., Грищенко В. С., Єфименко В. В. [та ін.] Історія світової культури: навч. посібник. — К.: Центр учбової л-ри, 2010. — 400 с. — ISBN 978-611-01-0117-2
11. Музальов О. О. Культурологія: навч. посіб. — Львів, 2012. — 185 с.
12. Петренко І. М., Сарапин В. В. Історія української культури: Навч.-метод. посіб. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2016. — 428 с.
13. Поплавський М. М. Культура і мистецтво у сучасному світі. — Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2015. — 248 с. — ISBN 2410-1915
14. Попович М. В. Нарис історії культури України: Навчальне видання. — К.: АртЕк, 1998. — 728 с. — ISBN 966-505-205-5
15. Сіверс В. А. Історія світової культури. — К: НАКККІМ, 2011. — 438 с.
16. Сушко А. І., Краснопольська Т. М. Культурологія : навч.-метод. посіб. — Одеса : Фенікс, 2018. — 34 с.
17. Черкасов В. Ф. Основи наукових досліджень у музичноосвітній галузі: підручник. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. — 316 с. — ISBN 978-966-10-348-6
18. Шабанова Ю. О., Тарасова Н. Ю., Дичковська О. Я. Історія української культури: Навч. посіб. — Дніпропетровськ, 2012. — 141 с.
19. Шкуратенко О. В., Дурнов Є. С., Курас Д. І. Історія української культури: навч.-метод. комплекс. — Київ, 2014. — 130 с.
20. Культурологія. Теорія культури 1990. — Ч. 1..