Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 349.42. Аграрне право ->

1. Баїк О. І., Бобко У. П., Долинська М. С. Земельне право : навч. посіб. — Львів : Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2020. — 326 с. — ISBN 978-617-7970-28-5
2. Баїк О. І., Бобко У. П., Долинська М. С. Земельне право: підручник. — Львів : Навчально-науковий Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2021. — 385 с. — ISBN 978-617-7970-47-6
3. Гайворонський В. М., Жушман В. П. Аграрне право України: Підручнник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. — Х.: Право, 2003. — 237 с. — ISBN 966-7146-82-0
4. Долинська М. С., Заболотна Н. С., Марич Х. М. Аграрне право: навч. посіб. — Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", 2020. — 252 с. — ISBN 978-617-8003-01-2
5. За ред. М. В. Шульги. Земельне право України:Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 368с. — ISBN 966-667-115-8
6. За ред. Шульги М. В. Земельне право: підручник. — Харків : Юрайт, 2023. — 592 с. — ISBN 978-617-7450-18-3
7. Килимник І. І. Земельне право України: навч. посіб. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. — 166 с.
8. Ковальський, Д. В. Земельно-процесуальнi правовiдносини : Монографiя. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 176с. — ISBN 978-966-667-379-7
9. Корнєєв Ю. В. Земельне право: навч. посіб. — Київ : Центр учбової л-ри, 2011. — 248 с. — ISBN 978-611-01-0231-5
10. Крупка Ю. М. Аграрне право України: Навч. посіб. для дистанц. навч.. — К.: Університет, 2006. — 160 с. — ISBN 966-388-053-8
11. М-во юстиції України. Право власності на землю. Захист права власності Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук,Н.А.Кубар; М-во юстиції України.. — К.: ТОВ «Поліграф-Експрес», 2006. — 60с.
12. Погрібний О. О. Аграрне право України: Підручник. — Київ : Істина, 2007. — 448 с. — ISBN 966-7613-45-3
13. Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навч. посібник. — Л.: ПАІС, 2005. — 368 с. — ISBN 966-7651-25-08
14. Томляк Т. С. Земельне право: Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять. — Вінниця: ВНАУ, 2022. — 91 с.
15. уклад. : Д.В.Ковальський, Панькова. Л. О. Земельні відносини в Україні : Зб. нормат. актів / уклад. : Д.В.Ковальський, Л.О.Панькова. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 720 с. — ISBN 978-966-667-344-5
16. уклад. Земко А.М. Аграрне право. — Луцьк: Луцький НТУ, 2017. — 111 с.
17. Уклад. Сергієнко В. В., Ваганова І. М., Силенко Н. М. Земельне право [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до практичних завдань. — Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. — 87 с.
18. Уклад.: Шульга М. В., Гордєєв В. І., Данілік Д. М. Земельне право України: Методичні матеріали та завдання до практичних занять. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2023. — 79 с.
19. Уклад.: Шульга М. В., Гордєєв В. І., Золотарьова Д. М. Земельне право України: Методичні матеріали та завдання до практичних занять. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019. — 53 с.
20. Аграрне право України : Підручник. — К.: Істина, 2007. — 448 c. — ISBN 966-7613-45-3