Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 249
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.92. Комп’ютерна графіка ->

1. John M Blain. An Introduction to Blender 3D. 2013.
2. Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А. Інженерна та комп’ютерна графіка: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2020. — 256 с. — ISBN 978–617–7149–46–9
3. Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3
4. Булгакова О. С., Зосімов В. В., Ходякова Г. В. Комп’ютерна графіка (2D/3D): теорія : навч. посіб. — Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. — 150 с. — ISBN 867-345-684-658-1
5. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 160 с.
6. Дедков Владимир. Настольная книга мастера Adobe Photoshop. — КомпьютерПресс, 2001. — 224 c. — ISBN 5-89959-081-5
7. Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9
8. Дуболазов О. В., Солтис І. В. Мультимедійні технології в методичному забезпеченні навчального процесу у вищій школі: конспект лекцій. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 62 с.
9. Дудка О. М. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. — 55 с. — ISBN 966-7365-87-5
10. Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9
11. Захожай О. І. Інженерна комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Алчевськ: ДонДТУ, 2010. — 249 с.
12. Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1
13. Маценко В. Г. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Чернівці: Рута, 2009. — 343 с. — ISBN 966-568-846-4
14. Маценко В. Г. Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 440 с. — ISBN 978-966-423-777-9
15. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп’ютерна графіка. 5-те видання. — К.: "Каравела", 2010. — 360 c.
16. Новожилова М. В., Мироненко В. В. Комп’ютерна графіка. Частина1: Навч.-метод. посіб. — Х.: ХНУБА, 2015. — 60 с.
17. Ожга М. М. Методика навчання 3D проектування майбутніх інженерів педагогів комп’ютерного профілю. — Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2015. — 284 с.
18. Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка: електронний навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2023. — 147 с.
19. Тмєнова Н. П. Комп’ютерна графіка: навч.-метод. посіб. — К: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 111 с.
20. Комп’ютерна графіка : в 2-х кн / О. В. Тотосько, А. Г. Микитишин, П. Д. Стухляк. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. — Кн. 1. — 304 с.