Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 94
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.92. Комп’ютерна графіка та мультимедіа ->

1. Жвалевский А., Гурский Ю. Adobe Illustrator CS в теории и на практике. — Новое знание, 2004. — 608 c. — ISBN 5-94735-048-3
2. Лендер Семен, Нечаев И. Adobe Photoshop CS с нуля. — Лучшие Книги, 2005. — 320 c. — ISBN 5-93673-035-2
3. John M Blain. An Introduction to Blender 3D. 2013.
4. Джеймс Кронистер. Blender Basics. Учебное пособие. 2015.
5. Поліщук М. М., Ткач М. М. CAD-системи та мультимедія [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 112 с.
6. Укладачі : Тотосько О.В., Стухляк П. Д., Микитишин А. Г. Введення в комп’ютерну графіку та дизайн: Навч. посіб. — Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2023. — 304 с. — ISBN 978-617-7875-60-3
7. Інженерга графіка. Тестові завдання (українською, англійською та французькою мовами): навч. посіб. — Рівне: НУВГП, 2019. — 164 с. — ISBN 978-966-327-442-3
8. Захожай О. І. Інженерна комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Алчевськ: ДонДТУ, 2010. — 249 с.
9. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. Інженерна та комп’ютерна графіка: Навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2010. — 160 с.
10. Бабенко Д. В., Доценко Н. А., Горбенко О. А. Інженерна та комп’ютерна графіка: практикум для навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища : навч. посіб. — Миколаїв : МНАУ, 2020. — 256 с. — ISBN 978–617–7149–46–9
11. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп’ютерна графіка. 5-те видання. — К.: "Каравела", 2010. — 360 c.
12. Комп’ютерна графіка : в 2-х кн / О. В. Тотосько, А. Г. Микитишин, П. Д. Стухляк. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. — Кн. 1. — 304 с.
13. Четверикова Т. Г. Комп’ютерна графіка : навч.-метод. посіб. — Луцьк, 2016. — 110 с.
14. Булгакова О. С., Зосімов В. В., Ходякова Г. В. Комп’ютерна графіка (2D/3D): теорія : навч. посіб. — Миколаїв: СПД Румянцева, 2021. — 150 с. — ISBN 867-345-684-658-1
15. Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9
16. Романюк О. Н., Романюк О. В., Чехместрук Р. Ю. Комп’ютерна графіка: електронний навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2023. — 147 с.
17. Укладач: Скиба О.П. Комп’ютерна графіка: конспект лекцій. — Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. — 88 с.
18. Маценко В. Г. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Чернівці: Рута, 2009. — 343 с. — ISBN 966-568-846-4
19. Дудка О. М. Комп’ютерна графіка: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: ЦІТ, 2010. — 55 с. — ISBN 966-7365-87-5
20. Новожилова М. В., Мироненко В. В. Комп’ютерна графіка. Частина1: Навч.-метод. посіб. — Х.: ХНУБА, 2015. — 60 с.