Міжнародний Науково-технічний Університет

Біленчук П. Д., Толочко О. Я., Кофанов А. В. [та ін.] Україна-Франція: договірні взаємовідносини у гуманітарній та правовій сферах : навч. посіб. Серія "Міжнародне співробітництво". — Київ : КИЙ, 2009. — 80 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Системна інформатизація діяльності органів дізнання та досудового слідства: системологія, кібернетика, консолідована аналітика, безпека : моногр. — Київ : КИЙ, 2010. — 80 с.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.

Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Злочини в банківській індустрії: криміналістичний системний аналіз : навч. посіб. Серія "Економіка, фінанси, право". — Київ: КИЙ, 2010. — 88 с.

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 103
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 55. Геологія та наука про землю -> 550.8. Прикладна геологія, геофізика. Геологічні пошуки та розвідка ->

1. Абалаков А. Д. Экологическая геология: Учеб. пособие. — Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. — 267 с. с. — ISBN 978-5-9624-0229-1
2. Андреев В. В. Геологическая документация: Учеб. пос. — Иркутск: Иркутский Гос. ун-т, 2000. — 126с.
3. Борисов А. А. Механика горных пород и массивов. — М.: "Недра", 1980.
4. Гольф-Рахт Т. Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. Пер. с. англ. Н.А. Бардиной и др. — М.: Недра, 1986. — 608 c.
5. Горбачев А. М. Общая геология. — Россия "Высшая школа", 1973.
6. Гуржий Александр. Курс лекций по дисциплине: Газовая динамика. — Киев.: МНТУ, 2006. — 152 c.
7. Иванова М. М., Чоловський И. П., Брагин Ю. И. Нефтегазопромысловая геология: Уч. для вузов. — М.-ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000. — 414 c. — ISBN 5-8365-0032-0
8. Исаев В. И. ПАЛЕОТЕМПЕРАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСАДОЧНОГО РАЗРЕЗА И НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЕ. — Российский химический журнал Т.23, 2004. — № 5. — С.101-115
9. Милосердова Л. В. Геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа.Конспект лекций по программе НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО под редакцией к.г.-м.н., доц. В.Г.Мартынова. — Москва, 2003.
10. Флоренский П. В., Милосердова Л. В., Балицкий В. П. Основы литологии: Учебное пособие. — М., РГУ Нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003. — 105 c. — ISBN 5-7246--0220-2
11. Хандуева В. Д. Практикум по инженерной геологии. — ВСГТУ, 2007. — 50 c.