Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> Інформаційні технології ->

1. Астаф’єва М. М., Бодненко Д. М. Інформаційні технології – 2019: зб. тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. — 231 с.
2. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи і технології : навч. посіб. Серія "Безпека людини, суспільства, держави". — Київ : ННІПСК КНУВС, 2009. — 47 с.
3. Біленчук П. Д., Кофанов А. В., Кобилянський О. Л. [та ін.] Автоматизовані інформаційно-комп’ютерні системи органів правопорядку України (характеристика, системна класифікація, ресурсне забезпечення): навч. посіб. Серія "Автоматизація, комп’ютеризація, інформатизація". — Київ : КИЙ, 2009 с.. — 68 с.
4. Вишня В. Б., Рибальченко Л. В. Інформаційне забезпечення юридичної діяльності: підручник. — Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. — 241 с.
5. Денісова О. О. Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності. — К.: КНЕУ, 2003. — 30с. — ISBN 966-574-481-Х
6. за заг. ред. Яворської О. С. IT право. — Львів: Левада, 2017. — 470 с.
7. Заплотинський Б. А. Інформаційні технології в юридичній діяльності: посібник. — Київ, 2018. — 108 с.
8. Іванов В. Г. Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності. Навчальний посібник. — Харків, "Право", 2010.
9. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. Інформаційне право України: навч. посіб. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. — 416 с. — ISBN 978-617-511-351-6
10. Кравченко І. В., Микитенко В. І. Інформаційні технології: системи комп’ютерної математики : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 243 с.
11. Нашинець-Наумова А. Ю. Інформаційне право: навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. — 136 с. — ISBN 978-617-658-077-5
12. Тупкало В. М., Заплотинський Б. А., Авєрічєв І. М. Використання інфокомунікаційних технологій в юридичній діяльності. Навч. посіб. — Київ, 2020. — 164 с.
13. Уткіна М. С. Інформаційне право (у схемах і таблицях): навч. посіб. — Суми : Сумський державний університет, 2022. — 221 с.