Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 57
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.75. Розподілені системи і багатопродуктивні обчислення ->

1. Ящук А. А. Грід-системи та технології хмарних обчислень. 2016. — 28 c.
2. Демичев А. П. Введение в Грид-технологии. 2007.
3. Джон Риз. Облачные вычисления. 2011. — 288 c.
4. Зінченко О. В., Іщеряков С. М., Прокопов С. В. [та ін.] Хмарні технології: навч. посіб. — К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. — 74 с.
5. Ількевич Н. С. Хмарні технології в освіті. Навч.-метод. посіб. — Житомир: вид-во ЖДУ, 2021. — 88 с.
6. Корочкін О. В., Русанова О. В. Паралельні та розподілені обчислення.Вибрані розділи: Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 123 с.
7. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навч. посіб. — Ужгород: ПП "АУТДОР-Шарк", 2021. — 188 с.
8. Кузьма К. Т., Мельник О. В. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. — Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. — 172 с. — ISBN 978-617-7421-40-4
9. Минайленко Р. М. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. — Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. — 153 с.
10. Сахно Є. Ю., Терещук О. І., Чуприна В. М. Основи системотехніки: навч. посіб. — Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. — 280 с. — ISBN 978-617-7932-35-1
11. Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 104 с.
12. Сибраро П. WCF 4: Windows Communication Foundation и .NET 4 для профессионалов. — ООО "И.Д. Вильямс", 2011. — 464 c.
13. Стив Резник. Основы Windows Communication Foundation для .NET Framework 3.5: Пер. с англ.Слинкина А. А. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 480 c. — ISBN 978-5-94074-465-8
14. Таненбаум, Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. — Питер, 2003.
15. Юрчишин В. Я. Хмарні та Грід-технології. — Київ: КПІ ім. Сікорського, 2019. — 264 с.
16. Ян Фостер. Физиология Грид.Открытая архитектура грид-служб для интеграции распределённых систем. 2015.