Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 141
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.75. Розподілені системи і багатопродуктивні обчислення ->

1. Ящук А. А. Грід-системи та технології хмарних обчислень. 2016. — 28 c.
2. Демичев А. П. Введение в Грид-технологии. 2007.
3. Джон Риз. Облачные вычисления. 2011. — 288 c.
4. Зінченко О. В., Іщеряков С. М., Прокопов С. В. [та ін.] Хмарні технології: навч. посіб. — К: ФОП Гуляєва В.М., 2020. — 74 с.
5. Ількевич Н. С. Хмарні технології в освіті. Навч.-метод. посіб. — Житомир: вид-во ЖДУ, 2021. — 88 с.
6. Корочкін О. В., Русанова О. В. Паралельні та розподілені обчислення.Вибрані розділи: Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 123 с.
7. Коцовський В. М. Теорія паралельних обчислень: навч. посіб. — Ужгород: ПП "АУТДОР-Шарк", 2021. — 188 с.
8. Кузьма К. Т., Мельник О. В. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. — Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2020. — 172 с. — ISBN 978-617-7421-40-4
9. Минайленко Р. М. Паралельні та розподілені обчислення: навч. посіб. — Кропивницький: Видавець Лисенко В. Ф., 2021. — 153 с.
10. Сахно Є. Ю., Терещук О. І., Чуприна В. М. Основи системотехніки: навч. посіб. — Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. — 280 с. — ISBN 978-617-7932-35-1
11. Семеренко В. П. Технології паралельних обчислень : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2018. — 104 с.
12. Сибраро П. WCF 4: Windows Communication Foundation и .NET 4 для профессионалов. — ООО "И.Д. Вильямс", 2011. — 464 c.
13. Стив Резник. Основы Windows Communication Foundation для .NET Framework 3.5: Пер. с англ.Слинкина А. А. — М.: ДМК Пресс, 2008. — 480 c. — ISBN 978-5-94074-465-8
14. Таненбаум, Стеен М. Распределенные системы. Принципы и парадигмы. — Питер, 2003.
15. Юрчишин В. Я. Хмарні та Грід-технології. — Київ: КПІ ім. Сікорського, 2019. — 264 с.
16. Ян Фостер. Физиология Грид.Открытая архитектура грид-служб для интеграции распределённых систем. 2015.