Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 51. Математика -> 514. Геометрія. Інженерна графіка ->

1. Білицька Н. В., Гетьман О. Г. Інженерна графіка. Розділ: Нарисна геометрія. Курс лекцій для дистанційного режиму навчання [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 171 с.
2. Ванін В. В., Білицька Н. В., Гетьман О. Г. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Навчальні завдання для програмованого навчання. Навч. посіб. — К.: НТУУ "КПІ", 2020. — 69 с.
3. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD. — Київ "Каравела", 2006.
4. За ред. Кухарця С.М. Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР. Курсове проектування. Навч. посіб. — Житомир, 2020. — 89 с.
5. Знамеровська Н. П. Нарисна геометрія та інженерна графіка з компетентнісним підходом: навч. посіб. — Херсон: ХДМА, 2020. — 236 с.
6. Красовський С. С. Нарисна геометрія та інженерна графіка: навч. посіб. — Краматорськ : ДДМА, 2016. — 120 с. — ISBN 978-966-379-769-4
7. Крот А. М., Петина Л. В. Учебные задания по начертательной геометрии для программированного обучения. — КПИ, 1996.
8. Перпері А. О., Бредньова В. П. Інженерна графіка: навч. посіб. з нарисної геометрії. — Одеса: ОДАБА, 2018. — 220 с.
9. Пилипака С. Ф. Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. — МНТУ, 2002.
10. Пустюльга С. І., Самостян В. Р. Нарисна геометрія та основи архітектурної графіки: Навчальний посібник. — Луцьк: Вежа, 2020. — 318 с.
11. Радченко А. О. Нарисна геометрія, інженерна графіка та теорія тіней: конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. — 163 с.