Міжнародний Науково-технічний Університет

Мюллер В. Великий німецько-український словник - Близько 170 000 слів та сполучень. — К.: Чумацький Шлях, 2005. — 792 с. — ISBN 966-8272-04-8

Укл.: Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. — 1728 с. — ISBN 966-569-013-2

МеженкоЮ. С. Великий орфографічний словник сучасної української мови. 150 000. — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 1184 c. — ISBN 978-966-481-075-0

За ред. РусанівськийВ.М., Тараненко О. О. Українська мова. Енциклопедія. — Київ: Видавництво "Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана", 2004. — 832 с. — ISBN 966-7492-19-2

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5777
Усього літератури: 12666
Відвідувачів на сайті: 50
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.96. Особливі психічні стани та процеси ->

1. Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М. [та ін.] Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навч.-метод. посіб. — К.: ФОП Нічога С.О., 2020. — 200 с. — ISBN 978-966-489-496-5
2. Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.
3. Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення: навч.-метод. посіб. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 91 с. — ISBN 978-617-7845-35-4
4. Конфліктологія : навч. посіб. — Харків: Право, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-458-355-5
5. Журавель Т., Іванюк І., Лехолетова М. Профілактика деструктивної поведінки підлітків: навч.-метод. посіб. — Київ: Видавництво ФО-П Буря О.Д., 2022. — 144 с. — ISBN 978-617-7402-65-6
6. За заг. Петюх В. М., Ємельяненко Л. М., Торгова Л. В. Конфліктологія: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 c. — ISBN 966–574–555–7
7. За ред. Панка В.Г. Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів. — Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023. — 613 с. — ISBN 978-617-7745-21-0
8. Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О. [та ін.] Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. — К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2018. — 310 c.
9. Кокун О. М., Лозінська Н. С., Пішко І. О. Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки: Метод. посіб. — К. : НДЦ ГП ЗС України, 2020. — 70 с. — ISBN 978-617-7862-97-9
10. Кремень В. Г. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник. — Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2020. — 243 с.
11. Кулик І. В. Соціальна конфліктологія та партнерство: методичні рекомендації. — Івано-Франківськ: НАІР, 2018. — 75 с.
12. Максименко С. Д., Кузікова С. Б., Зливкова В. Л. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. — 540 с. — ISBN 978–966–698–23801–7
13. Матвійчук Т. Ф. Коніліктологія : навч.-метод. посіб. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. — 76 с. — ISBN 978-617-7617-10-4
14. Мурашкін М. Г. Гетерологія: монограф. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 184 с. — ISBN 978-617-8032-70-8
15. Нагаєв В. М. Управління конфліктами та комунікаціями : навч.-метод. посіб. — Харків : КП "Міська друкарня", 2022. — 64 с.
16. Петрінко В. С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навч. посіб. — Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2020. — 360 с. — ISBN 978-617-7825-18-9
17. Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. — Київ, 2018. — 208 с.
18. Романишин А. М., Мацевко Т. М. Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навч.-метод. посіб. — Львів: НАСВ, 2017. — 174 с. — ISBN 978-966-2699-56-2
19. Конфліктологія : курс лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2018. — 117 с.
20. Упор. Бамбурак Н. М. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві / збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року). — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. — 400 с.