Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 95
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 159.96. Особливі психічні стани та процеси ->

1. Андрєєнкова В. Л., Левченко К. Б., Матвійчук М. М. [та ін.] Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе. Базові навички медіації однолітків. Навч.-метод. посіб. — К.: ФОП Нічога С.О., 2020. — 200 с. — ISBN 978-966-489-496-5
2. Мурашкін М. Г. Гетерологія: монограф. — Дніпро : ДДУВС, 2022. — 184 с. — ISBN 978-617-8032-70-8
3. Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти: навч.-метод. посіб.. — Київ, 2020. — 196 с. — ISBN 978-966-489-506-1
4. Кинфликтология. 200.
5. Матвійчук Т. Ф. Коніліктологія : навч.-метод. посіб. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. — 76 с. — ISBN 978-617-7617-10-4
6. Гарькавець С. О., Волченко Л. П. Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення: навч.-метод. посіб. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 91 с. — ISBN 978-617-7845-35-4
7. Конфліктологія : курс лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2018. — 117 с.
8. Конфліктологія : навч. посіб. — Харків: Право, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-458-355-5
9. Петрінко В. С. Конфліктологія: курс лекцій, енциклопедія, програма, таблиці. Навч. посіб. — Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2020. — 360 с. — ISBN 978-617-7825-18-9
10. За заг. Петюх В. М., Ємельяненко Л. М., Торгова Л. В. Конфліктологія: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 c. — ISBN 966–574–555–7
11. Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Гасанов Р. І. [та ін.] Мотивація злочинної поведінки: поняття, соціальний зміст, основні сфери 6 навч. посіб. Серія "Міжнародна і вітчизняна злочинність". — Київ: КИЙ, 2009. — 29 с.
12. Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О. [та ін.] Основи психологічних знань про психічні розлади для військового психолога. Методичний посібник. — К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2018. — 310 c.
13. Пророк Н., Запорожець О., Креймеєр Дж. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навч. посіб. — Київ, 2018. — 208 с.
14. Максименко С. Д., Кузікова С. Б., Зливкова В. Л. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: монографія. — Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. — 540 с. — ISBN 978–966–698–23801–7
15. Кокун О. М., Лозінська Н. С., Пішко І. О. Практикум з формування стресостійкості військовослужбовців до раптових змін бойової обстановки: Метод. посіб. — К. : НДЦ ГП ЗС України, 2020. — 70 с. — ISBN 978-617-7862-97-9
16. Романишин А. М., Мацевко Т. М. Профілактика відхильної поведінки у військовослужбовців: навч.-метод. посіб. — Львів: НАСВ, 2017. — 174 с. — ISBN 978-966-2699-56-2
17. Журавель Т., Іванюк І., Лехолетова М. Профілактика деструктивної поведінки підлітків: навч.-метод. посіб. — Київ: Видавництво ФО-П Буря О.Д., 2022. — 144 с. — ISBN 978-617-7402-65-6
18. Упор. Бамбурак Н. М. Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві / збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 жовтня 2017 року). — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. — 400 с.
19. Кремень В. Г. Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернет-посібник. — Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2020. — 243 с.
20. Кулик І. В. Соціальна конфліктологія та партнерство: методичні рекомендації. — Івано-Франківськ: НАІР, 2018. — 75 с.