Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 56
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 81. Загальне мовознавство -> 811. Загальне мовознавство -> 811.112. Німецька мова ->

1. Dreyer N., Kazamtschewa J., Beyer L. Грамматика немецкого языка с упражнениями: новое изд. — Ismaning: Max Hueber, 2001. — 364 S. — ISBN 3-19-067255-5
2. Бараняк М. М., Жуковець А. М., Пушкар Т. М. Практичний курс німецької мови (Essen und Trinken. Alltag. Reisen.): Навч.-метод. посіб. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. — 96 с.
3. Богин Г. И. Обретение способности понимать: Введение в герменевтику. 2001. — 731с.
4. Гавриш О. О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2006. — 284 с. — ISBN 966-574-834-3
5. За ред. Ю.О. Жлуктенка. Німецько-українські мовні паралелі (Порівняльно-типологічна граматика). — К,: Вища школа, 1977. — 261с.
6. Король Є. О., Борковська О. В., Ліпісіві- цький М. Л. Німецька мова. Перші зустрічі (Deutsch: Erste Begegnungen): Навч. посіб. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 226 с.
7. Мараховська І. Г., Голубєва К. І., Черкасова Т. М. DEUTSCH ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН:НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. — Х.: Нац. юрид. академія ім. Я.Мудрого, 2004. — 278с.
8. Монолатій Т. П. Kunstzeitalter und Kunstrichtungen: Навчальний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей "Дизайн", "Середня освіта (образотворче мистецтво)", "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація". — Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. — 124 с.
9. Монолатій Т. П. Німецька мова: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. — Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. — 92 с.
10. Синєгуб С. В. Theorie und Praxis der Übersetzung: Deutsch – Ukrainisch. Теорія та практика перекладу з німецької мови: Навч. посіб. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. — 272 с.
11. Німецька мова для студентів факультету механіки та енергетики : Навч. посіб. — Львів : Львівський НАУ, 2017. — 130 с.