Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 57
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012. Логістика ->

1. Атюшкіна В. В., Бурко Я. В., Галгаш Р. А. Економічна діагностика: навч. посіб. — Київ: Аграр Медиа Груп, 2018. — 234 с. — ISBN 978-617-646-436-5
2. Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М. [та ін.] Логістика: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2018. — 161 с.
3. Біліченко В. В. Основи логістики. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 129 с.
4. Гуторов О. І. Логістика: навч. посіб. — Харків : Міськдрук, 2011. — 322 с. — ISBN 978-966-1664-85-1
5. Дикань В. Л. Стратегічне управління : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 272 с. — ISBN 978-617-673-207-5
6. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-364-903-0
7. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 c. — ISBN 966–574–484–4
8. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. — Київ: Центр учбов. літ., 2017. — 455, [1] с. — ISBN 978-617-673-479-6
9. Крикавський Є. В. Логістика: компедіум і практикум: навч. посібник. — К.: Кондор, 2009. — 340 с. — ISBN 966-351-052-8
10. Марченко В. М. Логістика: підручник. — К.: Видавничий дім "Артек", 2018. — 312 c. — ISBN 978-617-7674-45-9
11. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.
12. О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.
13. Окландер М. А. Логістика: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 346 с. — ISBN 978-966-364-675-6
14. Панченко С. В., Дейнека О. Г., Дикань О. В. Логістика на залізничному транспорті: навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2019. — 263 с. — ISBN 978-617-654-115-8
15. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Економічна діагностика. — Харків : Вид-во НФаУ, 2014. — 333 с.
16. Сарай Н. І. Економічна діагностика. — Тернопіль : ТНЕУ, 2015. — 163 с.
17. Тюріна Н. М. Логістика: навч. посібник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2016. — 391, [1] с. — ISBN 978-617-673-386-7
18. Федорова В. О. Логістика: навч посіб. — Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. — 153 с. — ISBN 978-617-7738-57-1
19. Шевченко І. Б. Управління змінами: навч. посібник. — К.: КПІ, 2015.