Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012. Логістика ->

1. Посилкіна О. В., Світлична К. С. Економічна діагностика. — Харків : Вид-во НФаУ, 2014. — 333 с.
2. Сарай Н. І. Економічна діагностика. — Тернопіль : ТНЕУ, 2015. — 163 с.
3. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика: навч. посіб. — Київ: Центр учбов. літ., 2017. — 455, [1] с. — ISBN 978-617-673-479-6
4. Атюшкіна В. В., Бурко Я. В., Галгаш Р. А. Економічна діагностика: навч. посіб. — Київ: Аграр Медиа Груп, 2018. — 234 с. — ISBN 978-617-646-436-5
5. Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення. — Полтава: ПУЕТ, 2013. — 218 с.
6. Панченко С. В., Дейнека О. Г., Дикань О. В. Логістика на залізничному транспорті: навч. посіб. — Харків: УкрДУЗТ, 2019. — 263 с. — ISBN 978-617-654-115-8
7. Крикавський Є. В. Логістика: компедіум і практикум: навч. посібник. — К.: Кондор, 2009. — 340 с. — ISBN 966-351-052-8
8. Федорова В. О. Логістика: навч посіб. — Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. — 153 с. — ISBN 978-617-7738-57-1
9. Гуторов О. І. Логістика: навч. посіб. — Харків : Міськдрук, 2011. — 322 с. — ISBN 978-966-1664-85-1
10. Безсмертна О. В., Мороз О. О., Білоконь Т. М. [та ін.] Логістика: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2018. — 161 с.
11. Тюріна Н. М. Логістика: навч. посібник. — Київ: Центр учбової л-ри, 2016. — 391, [1] с. — ISBN 978-617-673-386-7
12. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 c. — ISBN 966–574–484–4
13. Окландер М. А. Логістика: підручник. — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 346 с. — ISBN 978-966-364-675-6
14. Марченко В. М. Логістика: підручник. — К.: Видавничий дім "Артек", 2018. — 312 c. — ISBN 978-617-7674-45-9
15. О.М. Тищенко. Стратегічне управління. — Харків : ХНАДУ, 2016. — 252 с.
16. Біліченко В. В. Основи логістики. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 129 с.
17. Дикань В. Л. Стратегічне управління : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2013. — 272 с. — ISBN 978-617-673-207-5
18. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. - 2-ге вид. — Київ: Центр учбової літератури, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-364-903-0
19. Шевченко І. Б. Управління змінами: навч. посібник. — К.: КПІ, 2015.