Міжнародний Науково-технічний Університет

Бензель Л. В., Ващенко К. Ф., Гала Л. О. [и др.] Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту. Фармація "Крок 2" [вітчизняні студенти]. — Київ: [б. в.], 2018. — 20 c.

Тютченко С. М. Практикум з навчальної дисципліни "Статистика" : навч.-метод. посіб. — Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. — 52 с.

Козирєва О. В., Федорова В. О. Статистика: навч. посіб. — Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. — 187 с. — ISBN 978-617-7879-91-5

Бурау Н. І., Антонюк В. С., Півторак Д. О. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум: навч. посіб. — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 58 с.

Староста В. І. Методологія наукових досліджень: навч.-метод. посіб. — Ужгород: ДВНЗ "УжНУ", 2021. — 64 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5280
Усього літератури: 12169
Відвідувачів на сайті: 13
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу


Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів ->