Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 74
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Менеджмент та публічне адміністрування. Освітній ступінь магістр -> 2022 ->

1. Акімова А. О. група зОм-01. Організація та методика обліку, аналізу і податкового контролю розрахунків із заробітної плати на підприємстві ПрАТ "АБС-УКР. — МНТУ, 2022. — 119 с.
2. Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.
3. Жирікова В. С. група ПАм-11. Аналіз ефективності програм місцевого розвитку. — Київ: МНТУ, 2022. — 120 с.
4. Калій О. О. група ДВО ЗМм-01. Управління інноваційною діяльністю підприємств. — МНТУ, 2022. — 108 с.
5. Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.
6. Ковальчук О. Ю. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. — Київ: МНТУ, 2022. — 149 с.
7. Мовчан Д. В. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. — Київ: МНТУ, 2022. — 122 с.
8. Моцна В. А. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. — Київ: МНТУ, 2022. — 123 с.
9. Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.
10. Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.
11. Постельжук Є. П. група ПАм-11. Проблема ефективності управлінської діяльності. — Київ: МНТУ, 2022. — 119 с.
12. Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.
13. Сіренко А. М. група ПАм-11. Координація взаємодії міської ради із громадськими організаціями. — Київ: МНТУ, 2022. — 105 с.
14. Ткаченко М. група ПАм-11. ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК СПОСІБ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І ГРОМАДСЬКОСТІ. — Київ: МНТУ, 2022. — 106 с.
15. Чава А. В. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. — МНТУ, 2022. — 132 с.
16. Чорноус Д. О. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ БУДУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. — Київ: МНТУ, 2022.