Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Менеджмент та публічне адміністрування. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Aрiйoнчик Я. Я. ШЛЯХИ УДOСКOНAЛEННЯ УПРАВЛІННЯ ФIНAНСOВOЮ ДIЯЛЬНOСТЮ. — Київ: МНТУ, 2021. — 121 с.
2. Веклич А. О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ. — Київ: МНТУ, 2021. — 125 с.
3. Гладковський І. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в сучасних умовах. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
4. Ждан А. В. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
5. Карпенко О. О. КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 153 с.
6. Копочинська Ю. В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. — Київ: МНТУ, 2021. — 114 с.
7. Корява М. Л. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. — Київ: МНТУ, 2021. — 127 с.
8. Маслюк А. І. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ВАТ "Бавовняний комбінат"). — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
9. Новоградська Л. М. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
10. Панібратченко В. В. Формування управлінських рішень в органі виконавчої влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 102 с.
11. Панков О. С. Формування професійних компетентностей державних службовців органів публічної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
12. Попова Л. А. Державна антикорупційна політика:сутність та особливості реалізації в постіндустріальному суспільстві. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
13. Путря І. М. Дослідження механізмів реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 143 с.
14. Радкевич Д. О. Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку. — Київ : МНТУ, 2021. — 135 с.
15. Ребрей К. Є. Діалог як механізм взаємодії громадянського суспільства з органами державної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 87 сю
16. Салій П. С. Дипломна робота з української літератури. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
17. Самісько О. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління фінансовими установами України. — Київ: МНТУ, 2021.
18. Семенчук Т. Б. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
19. Сілецька Т. С. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (за матеріалами ТОВ "ТЕО-ТРЕЙДИНГ", м. Київ). — Київ: МНТУ, 2021. — 119 с.
20. Слесаренко Н. Є. Дослідження механізмів державного регулювання стратегічного розвитку Харківської області. — Київ: МНТУ, 2021. — 116 с.