Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Менеджмент та публічне адміністрування. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Aрiйoнчик Я. Я. ШЛЯХИ УДOСКOНAЛEННЯ УПРАВЛІННЯ ФIНAНСOВOЮ ДIЯЛЬНOСТЮ. — Київ: МНТУ, 2021. — 121 с.
2. Веклич А. О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ. — Київ: МНТУ, 2021. — 125 с.
3. Гладковський І. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" в сучасних умовах. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
4. Ждан А. В. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА. — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
5. Карпенко О. О. КОМУНІКАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 153 с.
6. Копочинська Ю. В. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ. — Київ: МНТУ, 2021. — 114 с.
7. Корява М. Л. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПУБЛІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. — Київ: МНТУ, 2021. — 127 с.
8. Маслюк А. І. УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ВАТ "Бавовняний комбінат"). — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
9. Новоградська Л. М. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. — Київ: МНТУ, 2021. — 128 с.
10. Панібратченко В. В. Формування управлінських рішень в органі виконавчої влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 102 с.
11. Панков О. С. Формування професійних компетентностей державних службовців органів публічної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 84 с.
12. Попова Л. А. Державна антикорупційна політика:сутність та особливості реалізації в постіндустріальному суспільстві. — Київ: МНТУ, 2021. — 147 с.
13. Путря І. М. Дослідження механізмів реформування системи соціальних послуг в умовах децентралізації влади в Україні. — Київ: МНТУ, 2021. — 143 с.
14. Радкевич Д. О. Стратегія підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників на світовому ринку. — Київ : МНТУ, 2021. — 135 с.
15. Ребрей К. Є. Діалог як механізм взаємодії громадянського суспільства з органами державної влади. — Київ: МНТУ, 2021. — 87 сю
16. Салій П. С. Дипломна робота з української літератури. — Київ: МНТУ, 2021. — 137 с.
17. Самісько О. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління фінансовими установами України. — Київ: МНТУ, 2021.
18. Семенчук Т. Б. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. — Київ: МНТУ, 2021. — 120 с.
19. Сілецька Т. С. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ (за матеріалами ТОВ "ТЕО-ТРЕЙДИНГ", м. Київ). — Київ: МНТУ, 2021. — 119 с.
20. Слесаренко Н. Є. Дослідження механізмів державного регулювання стратегічного розвитку Харківської області. — Київ: МНТУ, 2021. — 116 с.