Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 31
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Фінанси, банківська справа та страхування. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Артюнов А. Р. Дослідження та удосконалення фінансового стану підприємства на прикладі ПП "Powerline. — Київ: МНТУ, 2021. — 85 с.
2. Борисенко Є. Ю. Дослідження та удосконалення фінансово-господарчої діяльності кредитних спілок України на прикладі КС "АСПЕКТ. — Київ: МНТУ, 2021. — 78 с.
3. Василець А. С. Дослідження процесів формування фінансових результатів підприємства та розробка шляхів їх підвищення на прикладі ПП "Kramz". — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
4. Верещака О. Г. Дослідження та аналіз фінансових показників ефективності діяльності підприємства та розробка заходів щодо їх покращення на прикладі ПАТ "Оптима". — Київ: МНТУ, 2021. — 106 с.
5. Гавриш К. О. Дослідження та аналіз фінансового стану підприємства та розробка шляхів щодо його покращення на прикладі підприємства ТОВ "Кристал". — Київ: МНТУ, 2021. — 74 с.
6. Денисюк К. В. Оцінка фінансових ризиків ПП "NIKOLAY" та розробка заходів щодо їхнього попередження. — Київ: МНТУ, 2021. — 109 с.
7. Дерека І. І. Дослідження та аналіз ефективності використання лізингу, як джерела фінансування інвестиційного проєкту на прикладі ТОВ "PrintNail". — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
8. Жуков А. В. Дослідження та обґрунтування заходів щодо дослідження та оцінка витрат енергоресурсів підприємства ТОВ "Донпроект". — Київ: МНТУ, 2021. — 92 с.
9. Калмиков С. В. Дослідження фінансових ресурсів підприємства та розробка шляхів щодо покращення їх використання на прикладі ПАТ "Країна смаків". — Київ: МНТУ, 2021. — 83 с.
10. Корзюк О. В. Дослідження і удосконалення фінансових показників діяльності підприємства" на прикладі ПП "Агроволпром". — Київ: МНТУ, 2021. — 87 с.
11. Красноступ Т. М. Організація та методика обліку, аналізу і внутрішнього аудиту розрахунків із заробітної плати на підприємстві (за видами діяльності). — Київ: МНТУ, 2021. — 146 с.
12. Майборода Ю. В. Напрями зміцнення фінансового стану підприємства. — Київ: МНТУ, 2021. — 138 с.
13. Рибальченко Т. Ю. Дослідження показників фінансової стійкості підприємства на прикладі Охоронне агентство ПАТ "Дракон". — Київ: МНТУ, 2021. — 80 с.