Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. — 155 с.

Копитко М. І. Управління інноваціями: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 292 с. — ISBN 978-617-511-300-4

Микитюк П. П., Брич В. Я., Шкільняк В. В. Інноваційний менеджмент: підручник. — Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2019. — 518 с. — ISBN 978-966-654-540-7

Кондратенко Н. О. Фінансовий аналіз : конспект лекцій. — Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. — 166 с.

За ред. д.е.н., проф. МельникаЛ. Г., н. д. е. [та ін.] Економіка і бізнес: підручник. — Суми: Університетська книга, 2021. — 316 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Фінанси, банківська справа та страхування. Освітній ступінь магістр -> 2021 ->

1. Корзюк О. В. Дослідження і удосконалення фінансових показників діяльності підприємства" на прикладі ПП "Агроволпром". — Київ: МНТУ, 2021. — 87 с.
2. Рибальченко Т. Ю. Дослідження показників фінансової стійкості підприємства на прикладі Охоронне агентство ПАТ "Дракон". — Київ: МНТУ, 2021. — 80 с.
3. Василець А. С. Дослідження процесів формування фінансових результатів підприємства та розробка шляхів їх підвищення на прикладі ПП "Kramz". — Київ: МНТУ, 2021. — 103 с.
4. Дерека І. І. Дослідження та аналіз ефективності використання лізингу, як джерела фінансування інвестиційного проєкту на прикладі ТОВ "PrintNail". — Київ: МНТУ, 2021. — 111 с.
5. Верещака О. Г. Дослідження та аналіз фінансових показників ефективності діяльності підприємства та розробка заходів щодо їх покращення на прикладі ПАТ "Оптима". — Київ: МНТУ, 2021. — 106 с.
6. Гавриш К. О. Дослідження та аналіз фінансового стану підприємства та розробка шляхів щодо його покращення на прикладі підприємства ТОВ "Кристал". — Київ: МНТУ, 2021. — 74 с.
7. Жуков А. В. Дослідження та обґрунтування заходів щодо дослідження та оцінка витрат енергоресурсів підприємства ТОВ "Донпроект". — Київ: МНТУ, 2021. — 92 с.
8. Борисенко Є. Ю. Дослідження та удосконалення фінансово-господарчої діяльності кредитних спілок України на прикладі КС "АСПЕКТ. — Київ: МНТУ, 2021. — 78 с.
9. Артюнов А. Р. Дослідження та удосконалення фінансового стану підприємства на прикладі ПП "Powerline. — Київ: МНТУ, 2021. — 85 с.
10. Калмиков С. В. Дослідження фінансових ресурсів підприємства та розробка шляхів щодо покращення їх використання на прикладі ПАТ "Країна смаків". — Київ: МНТУ, 2021. — 83 с.
11. Майборода Ю. В. Напрями зміцнення фінансового стану підприємства. — Київ: МНТУ, 2021. — 138 с.
12. Красноступ Т. М. Організація та методика обліку, аналізу і внутрішнього аудиту розрахунків із заробітної плати на підприємстві (за видами діяльності). — Київ: МНТУ, 2021. — 146 с.
13. Денисюк К. В. Оцінка фінансових ризиків ПП "NIKOLAY" та розробка заходів щодо їхнього попередження. — Київ: МНТУ, 2021. — 109 с.