Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6898
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12737
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ -> Архів кваліфікаційних робіт студентів -> Менеджмент та публічне адміністрування. Освітній ступінь магістр -> 2023 ->

1. Алтуніна О. М. група зПАм-11. Дослідження інноваційних систем та розрахунків управління персоналом в органах місцевого самоврядування. — МНТУ, 2023. — 100 с.
2. Антонова А. С. група зПАм-11. Дослідження демократичного устрою в світовій спільноті. — МНТУ, 2023. — 123 с.
3. Астахова В. М. Дослідження та удосконалення фінансового стану підприємства. — МНТУ, 2023. — 116 с.
4. Балабін К. В. група Мм-11. Удосконалення цінової політики підприємства в умовах ринку. — МНТУ, 2023. — 94 с.
5. Бардаков В. І. група зМм-11. Дослідження шляхів підвищення ефективності підприємства за рахунок впровадження інновацій. — МНТУ, 2023. — 108 с.
6. Бейцун М. М. Електронні державні послуги: етапи реалізації, технології. — МНТУ, 2023. — 110 с.
7. Березовська Є. Б. Державне управління пенсійним забезпеченням населення в Україні. — МНТУ, 2023. — 115 с.
8. Бобрус К. А. група зОм-11. Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту власного капіталу підприємства. — МНТУ, 2023. — 129 с.
9. Бодик А. О. група Мм-11. Удосконалення методів ціноутворення в умовах ринку на підприємстві. — МНТУ, 2023. — 107 с.
10. Вербич В. Ю. група зМм-11. Формування системи мотивації персоналу підприємства. — МНТУ, 2023. — 103 с.
11. Воробйова Н. Ю. Удосконалення управління медичним персоналом у закладі охорони здоров’я. — МНТУ, 2023. — 110 с.
12. Гололобов С. В. група зМм-11. Обґрунтування маркетингової стратегії підприємств. — МНТУ, 2023. — 103 с.
13. Горб О. М. група ПАм-11. Розробка та впровадження громадського моніторингу та контролю за діяльністю місцевої влади. — МНТУ, 2023. — 122 с.
14. Горбатюк М. Р. група ЗМЕВм-11. Розвиток бізнес-стратегії міжнародної компанії. — МНТУ, 2023. — 112 с.
15. Григорян К. А. група зМм-11. Підвищення конкурентоспроможності підприємства. — МНТУ, 2023. — 121 с.
16. Давіденко К. С. група зПАм-11. Моделі прийняття управлінських рішень в органах державної влади. — МНТУ, 2023. — 137 с.
17. Деркаченко Ю. В. група зПАм-11. Забезпечення доступу до публічної інформації органів державної влади України. — МНТУ, 2023. — 128 с.
18. Дрьомов Р. В. група зМм-11. Дослідження та аналіз шляхів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. — МНТУ, 2023. — 99 с.
19. Єськов І. В. група зМм-11. Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах. — МНТУ, 2023. — 117 с.
20. Зайцева К. Є. група зОм-11. Дослідження та удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту власного капіталу підприємства. — МНТУ, 2023. — 114 с.