Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 63
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

1. Аленін Ю. П., Аркуша Л. І., Гловюк І. В. [та ін.] Досудове розслідування: навч.-метод. посіб. [Електронний ресурс]. — Одеса, 2020. — 141 с.
2. Бабанли Р. Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади. — Чернігів: Десна Поліграф, 2019. — 488 с. — ISBN 978-617-7648-86-3
3. Благодир А.А., Ляш А.О. Застосування примусу під час провадження слідчих дій: Навч. посіб.. — К.: Київський національний університет внутрішніх справ., 2010.
4. Благута Р. І., Ангеленюк А.-М. Ю., Гуцуляк Ю. В. Досудове розслідування: навч. посіб. — Львів: ЛьвДУВС, 2019. — 600 с.
5. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. — Київ : Центр учбової л-ри, 2012. — 320 с. — ISBN 978-966-364-621-3
6. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: навч. посіб. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2019. — 666 с.
7. Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). — Київ : Ваіте, 2017. — 872 с.
8. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право: Навчальний посібник. — К.: Ваіте, 2014. — 944 с. — ISBN 978-966-2310-08-5
9. За заг. ред. Орлова Ю.В. Кримінальне право України (у питаннях та відповідях): навч. посіб. — Харків, 2023. — 520 с. — ISBN 978-966-610-267-9
10. за Заг. ред. проф. Бесчастного В. М., Джужи О. М. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0
11. Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: наук.-практ. посіб. — Київ : Вища шк., 2002. — 271 с. — ISBN 966-642-084-8
12. Іванов Ю. Ф. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Київ : КНЕУ, 2003. — 354 с. — ISBN 966-7784-90-8
13. Ієн Ричардсон, Ігнасіо де Лукас Мартін. Розслідування та судовий розгляд кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) коштів: посібник. — Страсбург-Київ, 2021. — 107 с.
14. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних,семестрових та державних екзаменів : Навч. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 392 с. — ISBN 978-611-01-0248-3
15. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник. — Київ : ВД "Дакор", 2018. — 386 с. — ISBN 978-617-7020-98-0
16. Попович В. М., Трачук П. А., Андрушко А. В. [та ін.] Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 256 с. — ISBN 978-966-667-350-6.
17. Романов М. В. Звільнення від відбування покарання: навч. посіб. — Харків : Права людини, 2012. — 112 с. — ISBN 978-966-458-397-5
18. Селецький, С. І. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Особлива частина. — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 496 c. — ISBN 978-966-364-628-2
19. Селецький, С. І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник.. — Центр учбової літератури, 2008., 2008. — 149 с. — ISBN 978-966-364-627-5
20. Смітюх А. В. Правові основи інвестиційної діяльності: Навчальний посібник. — К.: Істина, 2013. — 420 с. — ISBN 978-966-8909-92-4